Değerli Velilerimiz ve Öğrencilerimiz,
 
1997 yılında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından, SEV Amerikan Okullarının yüz yılı aşan tecrübesinin ışığında kurulmuş olan Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’na hoşgeldiniz.
 
Ege Bölgesi’nde, Uluslararası Okullar Konseyi- CIS ( Council of International Schools)  tarafından akredite edilmiş ilk ilköğretim okulu olan , uluslararası standartlardaki okulumuzda, Türk Milli Eğitim ilkelerine uygun, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı eğitim-öğretim vermenin yanı sıra zenginleştirilmiş akademik programı, İngilizce öğrenme ortamı, sosyal yaşamı, sanat ve spor faaliyetleri, profesyonel eğitim kadrosu ve yenilikçi yaklaşımı ile öğrenci merkezli bir eğitim programı uygulamaktadır. 
 
Beceri kazandırmaya yönelik öğrenim sürecinde öğrencilerimiz; kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, özgüvenli, öğrenmenin yollarını bilen, öğrenmenin ömür boyu sürmesi gerektiğinin farkında olan, yaşam boyu ve üst eğitim kurumlarında gerekli olacak akademik bilgi, beceri, sorumluluk ve tutumlara sahip olan, kendi kültürünü özümseyen, farklılıklara saygı gösteren, iyi düzeyde yabancı dil konuşan bireyler olarak yetişir. 
 
Tam öğrenme modeline uygun bir öğretim vermek için ölçme değerlendirme sisteminin öneminin farkında olduğumuz okulumuzda, düşünen, araştıran, üreten öğrenciler yetiştirmek adına aynı zamanda ROBOTİK çalışmaları, bilim ve sanat fuarları, eğitim gezileri, DI (Destination Imagination), JMUN ( Model Birleşmiş Milletler Konseyi), World Scholars’ Cup ( Dünya Bilginler Kupası)  gibi uluslararası proje ve programların yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında yapılan sınavlar ve yarışmalara da öğrencilerini yönlendirir ve destekler. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslarası olan bu ve birçok daha farklı alanda başarılara imza atmıştır.
 
İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nda, öğrencilerimizin  yabancı dil yetkinliklerinin ve teknoloji alanında yeterliliklerinin arttırılması, bilişim teknolojisiyle harmanlanmış eğitimimiz ile hedeflenmektedir. Öğrencilerimizi, 21. yüzyılın beceri ve yeteneklerine, sosyal sorumluluk bilincine ve küresel bakış açısına sahip bireyler olarak yetiştirmek İzmir SEV İlköğretim Kurumları olarak önceliklerimiz arasındadır. Bu hedefimiz, eğitim-öğretim yılı içerisinde bilgisayar destekli eğitimler, okuma programları, kütüphane dersleri, performans geliştirme çalışmaları ve etüd programları ile desteklenmektedir. 
 
SEV Ailemizde, "SEV’mekle başlar her şey" mottomuzla yola çıkıyor ve her çocuğun özel olduğuna inanıyoruz. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Vakfımızın kuruluşunun 50. yılını kutlarken,  sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir eğitim ve öğretim süreci geçirmeyi diliyor, tüm çocuklarımızı SEVgiyle kucaklıyoruz.
 
 
Saygılarımla,
 
Sedef ÖZYİĞİT
İzmir SEV Ortaokul Müdürü