Bilgi ediniminin bir amaç olmaktan çıkıp bir yöntem sorunu olarak tartışıldığı çağımızda, öğrencilere eleştirel düşünme, akıl yürütme, sorun çözme ve yaratıcılık becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Okulumuzun hedefleri arasında da yer alan bu becerilerin öğrencilerimize kazandırılmasında kütüphane kullanımı önem kazanmaktadır.

 

Okulumuzda A-4. Sınıflar (Frank Hall) ve 5-8. Sınıflar (Naomi Foster) için iki büyük Kütüphane ve Medya Merkezi bulunmaktadır. SEV Frank Hall ve Naomi Foster Kütüphane Medya Merkezi’nin amacı okuyan, donanımlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir. Kütüphane kaynaklarımız ve kütüphane öğretmenlerimiz, müfredat doğrultusunda ders programına destek verirler; öğrencilerin projeleri ve konuları hakkında araştırma yapmalarına destek olurlar.

 

Online Kataloğumuza ulaşmak için tıklayınız.

 

DERME VE HİZMETLER

 

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları Kütüphanesi 850 öğrenci, 150 ye yakın öğretmen ve büro personeline hizmet vermektedir. K-8 tüm sınıflar, program dahilinde, sistemli olarak yapılan kütüphane dersleri yaparlar. Bu derslerin bir kısmı İngilizce programına destek olmak üzere düzenlenir ve yabancı asıllı kütüphane koordinatörü ile yürütülür. İngilizce programını desteklemek üzere kütüphanemizde uluslararası okullarda kullanılan AR (Accelerated Reading - Hızlandırılmış Okuma) programı kütüphane çalışmalarımızın ve kaynaklarımızın içinde yer almaktadır.

 

İzmir SEV Frank Hall ve Naomi Foster Kütüphane Medya Merkezinde yaklaşık olarak 71.952 kitap, dergi, gazete, broşür, video, CD, CD-ROM, DVD ve VCD bulunmaktadır. Bu derme Türkçe ve İngilizce kaynaklardan oluşup K-12 sınıfları tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, Türkçe ve İngilizce olmak üzere yaklaşık 84’den fazla dergi ve gazete, 11 İngilizce internet veri tabanı aboneliği vardır.Ayrıca İzmir SEV Frank Hall  K-4 kütüphanesi ve ACI/SEV Naomi Foster Kütüphane Merkezinde toplam 1051e-kitap/elektronik kitap/ interaktif kitap koleksiyonu bulunmaktadır. Okulumuzun ikinci yabancı diline hizmet vermek üzere Fransızca,Almanca ve İspanyolca dermesi de bulunmaktadır. Kütüphane Dermesi Dewey Ondalık Sınıflandırma Sistemine göre kataloglandırılmıştır ve Follet Destiny Otomasyon Sistemi uygulanmaktadır.

 

Medya Merkezi olarak kütüphanelerimizde video odaları, video konferans sistemi, sunum bölümleri ve bilgisayar merkezleri bulunmaktadır.

 

KÜTÜPHANE DERSLERİ

 

Okulumuzun eğitim ve öğretim program içinde yer alan “Kütüphane Dersleri”, sadece kütüphane ziyaretleri ve kitap alışverişi ile sınırlı kalmayıp, öğrencilerimize kütüphane eğitimi kazandırmak üzere ders programının içine yerleştirilmiş, yapılandırılmış saatlerdir. K-4. Sınıflarımız, bir hafta İngilizce ve bir hafta sınıf öğretmenleri ile kütüphane derslerine giderler. 5-8. sınıflarımız İngilizce derslerinde gittikleri kütüphane derslerine ek olarak, diğer branş öğretmenleri ile de birçok proje çalışması yapmak üzere kütüphaneden yararlanırlar.