x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Okulumuzda, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan ve disiplinlerarası çalışmalarla tüm okul sistemi içinde uygulanan “Olumlu Okul İklimi Programı” yürütülmektedir. Bu program; SEV Okulları temel çatısında uygulanmakta olan WISE programı ve SAIL modeli ile bütünsel bir programdır.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını, bireysel özelliklerini fark etmelerini sağlayarak yaşam becerileri geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olmalarına yardım etmektir.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizle bireysel ve grup olarak aşağıdaki temel başlıklarda çalışmalar yapmaktadır:

 

 • İletişim Becerileri ve Empati
 • Problem Çözme Becerileri
 • Duygu Yönetimi
 • Olumlu Arkadaş İlişkileri
 • Mindfulness
 • Temel Değerler
 • Özsaygı
 • Sağlıklı Yaşam
 • Sağlıklı Cinsel Gelişim ve Mahremiyet
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Bilinçli Teknoloji Kullanımı
 • Bağımlılık Eğitimi
 • Akran Zorbalığını Önleme
 • Çalışma Alışkanlıkları
 • Zaman Yönetimi
 • Hedef Belirleme
 • Akademik Yaşamda Kaygı ve Stres Yönetimi
 • Öğrenme Performansını Geliştirme
 • Mesleki Bilgilendirme
 • Hak Temelli Eğitim
 • Psikolojik Dayanıklılık
 • Akademik Dayanıklılık
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Küresel Vatandaşlık
 • Dijital Vatandaşlık

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrenim sürecinin vazgeçilmez parçaları olan öğretmenlerle ve ailelerle iş birliği içinde çalışmaktadır. Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik eğitim ve seminerler düzenleyerek kişisel gelişimlerine destek vermenin yanı sıra okulumuza yeni gelen öğretmenler ve öğrenciler için de oryantasyon çalışmaları düzenlemektedir.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi hedeflenen davranışları öğrencilerimize kazandırmak üzere yaptığı çalışmaların yanı sıra, birçok okul projesine de öncülük etmekte ve okulumuzdaki olumlu okul iklimi çalışmalarını yürütmektedir. Bu projeler olumlu sosyal davranışları artırmakta ve probleme yönelik olarak önleyici çalışmaları kapsamaktadır.

 

 1. ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI

Çocuğun insan haklarının ihlal edilmesi anlamına gelen çocuk ihmal ve istismarı çocuğun hem eğitiminin hem de sağlıklı gelişiminin önünde bir engeldir. Çocukların korunması konusunda okulların toplum içinde özel bir misyonu bulunmaktadır. Bu misyondan hareketle, öğrencilerimiz için destekleyici ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı yaratılması konusunda okulumuzda “Çocuk Koruma Politikası” çalışmaları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ile Çocuk Koruma Komitesi iş birliği ile yürütülmektedir.

 

 1. DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Danışmanlık Sisteminde her öğrencinin akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir danışmanı ve danışmanlık grubu vardır. Danışmanlık Sistemi, okuldaki hiçbir öğrencinin “anonim” (isimsiz, fark edilmemiş) olmamasını teminat altına alan bir sistemdir. Sistemde öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici temalarla ve gündemdeki ihtiyaca bağlı olarak PDR Birimi tarafından haftalık bir program hazırlanmaktadır. Danışmanlık Programı her okul gününün başında uygulanmaktadır. Bu dersler ders programında “Danışmanlık Saati” olarak tanımlanmıştır.

 

 1. ÖĞRENCİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Okulumuza kayıt süreci sırasında öğrencileri ön tanıma olarak başlayan tanışma görüşmeleri kayıt süreci sonrasında oryantasyon dönemi boyunca devam eder.

 

Oryantasyon Çalışmaları

Nakil öğrencilerin kaynaşması, 5.sınıf öğrencilerinin ortaokula uyumu, diğer tüm öğrencilerin yeni döneme alışması ve okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak üzere çeşitli etkinlikler ve çalışmalar düzenlenmektedir.

 

Öğrenme Performansını Geliştirme Çalışmaları

Okulumuzda uygulanan Nöropsikolojik Öğrenme Modeli’ne göre beynin öğrenme ile ilgili dört ayrı alanda (planlama, eşzamanlılık, ardıllık, dikkat) aktif olarak ve dengeli bir biçimde işlev görmesi, öğrenmeyi etkin kılar ve kalıcı hale getirir. Bu noktadan hareketle, öğretmen gözlemleri ve profil çalışmalarına dayalı olarak veriler elde edilir. Böylece öğrencilerin öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıkları belirlenmekte ve ihtiyaçlarına yönelik alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla akademik ve sosyal hayatta önemli rol oynayan düşünme, organizasyon, zaman yönetimi, bilgiyi akılda tutma, dikkatini sürdürebilme, ilişki kurma, dinleme, anlama, yorumlayabilme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Akademik Gelişimi Destekleme Çalışmaları

Öğrencilerin akademik gelişimini desteklemek amacıyla “Başarmak İçin Programı” uygulanmaktadır. Bu program dahilinde hedef belirleme, verimli ders çalışma, sınav stratejileri, akademik yaşamda duygu yönetimi, test teknikleri, zaman yönetimi ve program hazırlama gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

 

Sosyal Duygusal Öğrenme Çalışmaları

Öğrencilerin sosyal duygusal gelişimini desteklemek amacıyla duygularını tanımanın, anlamlandırmanın, yönetmenin, kişilerarası ilişkilerine özen göstermenin öncelikli olduğu bir program uygulanmaktadır. Bu programda değerler eğitimi, Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), duygu yönetimi, iletişim becerileri, empati, olumlu arkadaşlık ilişkileri, nezaket gibi konular disiplinler arası çalışmalarla ele alınmaktadır.

 

Sağlıklı Yaşam

SEV’de İyilik Sağlık Programı kapsamında sağlıklı yaşamın öneminin kavranması, sağlıklı yaşam için yapılacakların bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda öğrencilerimizle öz bakım, sağlıklı cinsel gelişim ve mahremiyet, bağımlılık, beslenme, uyku ve fiziksel hareketliliğin önemi gibi başlıklar altında çalışmalar yapılmaktadır.

 

Güvenli Okul

Bir okulun temel sorumluluklarından biri, öğrencilere olumlu davranış ve modellerden oluşan bir çevre sunmaktır. Okul toplumunun kendilerini güvende hissetmeleri, öğrencilere fiziksel ve duygusal olarak öğrenmeye hazır bir ortamın sağlanması okullarda eğitim etkinliklerinin sürdürülebilmesinin ön koşullarından biridir. Bu doğrultuda okulumuzda öncelikle öğrenciler arasında olmak üzere olumlu bir ortamın oluşturulması amacıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından oluşturulan “Güvenli Okul Programı” uygulanmaktadır.

 

Hak Temelli Eğitim

İnsan hakları, çocuk hakları, farklılıklara saygı ve kabul, birlikte yaşam, hayır diyebilme, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda öğrencilerimizin bilgi ve farkındalık düzeylerini arttırıcı çalışmalar yürütülmektedir.

 

Davranış Düzenleme

Olumlu okul iklimi oluşturulabilmesi için öğrencilerimizin olumlu davranışlarının öne çıkartılması, pekiştirilmesi ve değerlendirilmesi önemli bir unsurdur. Öğrencilerimize sorumluluklarını, bağımsızlıklarını ve özdenetim becerilerini kazandırmak amacıyla okulumuzda “Davranış Düzenleme Politikası” uygulanmaktadır.

 

Ulusal Sınavlara Yönelik Çalışmalar

Okulumuzda ulusal sınavlara hazırlık çerçevesinde uygulanan program, sadece sınav odaklı bir program olmakla kalmayıp tam öğrenme modeli ile müfredatın tamamlanması ve öğrencinin bir üst seviye olan lise akademik yaşamında ihtiyacı olan alt yapıya sahip olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte sınava hem zihinsel hem de duygusal hazırlık sürecini kapsayan destekleme çalışmaları yıl boyunca sürmektedir.

 

Kariyer Planlama

Öğrencilerimizin ilgi ve eğilimlerini belirlemek, kendilerini keşfetmelerine imkan sağlamak, meslekler hakkında bilgi edinmelerine sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmakta, bu çalışmalarla lise seçimleri konusunda uygun yönlendirmelerle ilgili destek verilmektedir.

 

Test ve Envanter Uygulamaları         

Öğrencilerimizi yakından tanımak, bireysel özelliklerini fark etmek amacıyla öğrenci tanıma çalışmaları, öğrenme özelliklerini keşfederek daha kolay ve hızlı öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla öğrenme stilleri envanteri, ilgi ve eğilimlerini keşfetmelerini sağlamak üzere mesleki ilgi envanteri, öğrenme performanslarını, beceri alanlarındaki gelişim ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla çeşitli test ve envanter uygulamaları yapılmaktadır.

 

 1. VELİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
 • Veli Görüşmeleri
 • Veli Seminerleri
 • Veli Eğitimleri
 • Aile Sempozyumu
 • Veli Bültenleri
 • Podcast Yayınları
 • Kapalı / Açık Grup Çalışmaları

 

 1. ÖĞRETMENLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
 • Öğretmen Eğitimleri
 • Öğretmen Seminerleri
 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Öğretmen Görüşmeleri
 • Danışmanlık Sistemi Takip Görüşmeleri
 • Öğrenci Bilgi Paylaşım Toplantıları