Bilişim teknolojileri dersi, öğrencilere bilgisayarı amaç olarak değil araç olarak kullanma bilinci  vermeyi; bilişim teknolojileri araçlarını neden, ne zaman ve nasıl kullanacaklarını; bilgi ve iletişim teknolojilerini etik değerlere uygun, etkili ve üretken bir biçimde kullanmalarını öğretmeyi amaçlar.