x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Sosyal Bilgiler dersinin amacı bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır. Ayrıca;

 • Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
 • Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırır.
 • Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlar.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
 • Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
 • Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı sağlar.
 • Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
 • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
 • İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
 • Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğretir.

 

HEDEFLER:

Sosyal Bilgiler programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 • Türkiye’nin beşeri, coğrafi, ekonomik, siyasal ve sosyal yapısını kavramak,
 • Demokrasi ve vatandaşlık bilinci geliştirmek,
 • Türk tarihini yansız olarak değerlendirip geleceğe dair doğru sonuçlar çıkarabilmek,
 • Çok yönlü bir tarih bilinciyle etnik ve dini farklılıklara karşı saygı ve hoşgörüyle yaklaşmak,
 • İnsan haklarına saygı duymak, kendi haklarını bilmek ve savunabilmek,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirmek,
 • Eğitim sürecinde aktif olarak yer almak ve kazandığı becerileri yaşamına taşıyabilmek
 • Bir sorun karşısında problem çözebilmek,
 • Basılı ve görsel kaynaklardaki bilgilere ulaşmak,
 • Görsel okuma ve karşılaştırma yapmak.

 

PROGRAM:

Öğrencilerimiz, 5.sınıftan 8.sınıfın sonuna kadar Sosyal Bilgiler ders programı neticesinde aşağıdaki kazanımları elde eder,

 • Etkin iletişim becerileri kullanarak kendini ifade etmeyi öğrenir,
 • Toplum içerisindeki yerini, hak ve sorumuluklarını bilir,
 • Atatürk ilke ve devrimlerinin önemini kavrar,
 • Yaşadığı bölgeden yola çıkarak ülkesinin genel coğrafi özelliklerini tanır, yorumlar,
 • Demokrasinin temel özelliklerini ve diğer yönetim biçimlerinin özelliklerini ayırt eder ve karşılaştırır,
 • Atatürk’ün bilime ve teknolojiye verdiği önemi kavrar,
 • Tarih öncesi dönemden itibaren başlayarak Anadolu’da ve dünyada yaşanan önemli tarihsel olayları yorumlar,
 • Sivil toplum kuruluşlarının demokratik yönetimler için önemini fark eder.

 

ETKİNLİKLER:

5. sınıflarda İnsan Hakları, Çocuk Hakları ve Sivil Toplum kuruluşlarıyla ilgili konularımızda öğlen etkinlikeri, assembly ve müze gezileri yapılmaktadır. Müze gezilerimizle de öğrencilerin merak etmesi, teknolojiyi kullanması ve yeni projeler üretmesine yönelik etkinlikler yapılmaktadır.
 
 
6. sınıflarda bilimsel araştırma projeleri yapılmaktadır. Bu projelerde öğrencilere bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı öğretilirken aynı zamanda merak ettikleri konuları derinlemesine araştırma fırsatı verilmektedir. Ayrıca her sene öğrencilerin ihtiyacına göre geziler düzenlenmektedir. Öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerileri kazandırmak da hedeflerimiz arasındadır.
 
 
İzmir tarihinin önemli bir parçası olan Kemeraltı, 7. sınıflarımızla yapılan Kemeraltı projesi geziyle öğrencilerimize tanıtılır. Disiplinlerarası bir çalışma olan Kemeraltı projesinde öğrenciler bu tarihi mekanla ilgili Türkçe ve Sosyal Bilgiler kapsamında çalışmalar yaparlar. Kemeraltı Projesi çalışmaları, “Urban Kids Tribe” başlıklı Comenius projesinin içinde de yer almıştır.
Farklı ünitelerimizde Web 2 araçlarını kullanarak öğrencilerin sorgulaması, merak etmesi, teknolojiyi kullanması her seviyede yapılmaktadır.
 
 
8. sınıf öğrencileri için her yıl, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük programı dahilinde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan Çanakkale’ye bir okul gezisi düzenlenir. Gezinin amacı, öğrencilerimizin müfredat programında yer alan Çanakkale Savaşlarını, savaşın yapıldığı yerleri gezip görerek öğrenmelerini sağlamaktır.