x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Türkçe öğrenimi, dilde olgunluğa ulaşmak, kültür ve beğenileri geliştirmek ve iyi düşünmeyi öğrenmek için önemlidir.

 

Özel İzmir SEV Ortaokulu Türkçe Bölümü, bu nedenle okuyan, okudukları hakkında eleştirel düşünüp yorum yapabilen; düşüncelerini sözlü ve yazılı aktarabilen; topluluk karşısında konuşabilme becerisini geliştirmiş; Türkçe yazım ve noktalama kurallarına uygun yazan; bir metni yanlışsız ve anlamlı okuyan, sözcük dağarcığı gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

 

HEDEFLER:

Türkçe dersi ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

 • Okumak, okudukları üzerinde eleştirel düşünüp yorum yapabilmek,
 • Düşündüklerini sözle ve yazılı olarak düzenleyip aktarabilmek,
 • Bir topluluk karşısında konuşabilme becerisi geliştirmek,
 • Türkçeyi yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygun olarak kullanmak,
 • Bir metni yanlışsız ve anlamlı okuyabilmek,
 • Türk ve dünya edebiyatının önemli yapıtlarını okuyarak, dil becerisini ve okuma zevkini geliştirmek.

Dersin hedeflerine ulaşmak için öğrenme çeşitli yöntem ve materyallerle desteklenir:

 • Öğrenciler çeşitli etkinliklerde sunucu, konuşmacı, oyuncu gibi görevler alarak topluluk karşısında konuşma cesareti kazanırlar.
 • Öğretilen dil bilgisi kuralları testlerle pekiştirilir.
 • Öğrencilerin yanlışsız okumaları ve sözcükleri doğru söylemeleri için sesli okuma çalışmaları yapılır.
 • Görsel ve uygulamalı çalışmaları artırmak için interaktif programlar hazırlanır.

 

PROGRAM:

 

Türkçe dersi temel olarak; okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi konularını kapsar. MEB’in Türkçe kitabı ve öğrenci çalışma kitaplarıyla dersler sürdürülürken, okuma – anlamayı geliştirmek için farklı yazarların kitapları seçilir. Okuma çalışmaları evde ve sınıf içinde yürütülür. Okumanın bir yaşam biçimi olduğu öğretilerek öğrenciler düzenli okumaya özendirilir.

 

Türkçe dersinde öğretilenler çeşitli etkinlik ve uygulamalarla pekiştirilir:

 • Ön araştırmaya dayalı yazılı ve sözlü anlatım çalışmaları ve sunumlar
 • Çeşitli metinlerin grup çalışmasıyla oyunlaştırılması,
 • Anı, fıkra, resim, fotoğraf, müzik ve şiirden hareketle metin yazma,
 • Gazete ve dergi gibi yayınlar hazırlama,
 • Öğrenci gruplarıyla röportaj yapma,
 • 7. ve 8. Sınıflarda orta öğretim kurumlarına geçişe yönelik test çalışmaları.
 •  

ETKİNLİKLER:

 

KEMERALTI PROJESİ

 

Yedinci sınıf Türkçe programının bir parçası olarak yapılan Kemeraltı Projesi bir  disiplinler arası çalışmadır.Sosyal Bilgiler Bölümü ile yapılan ortak planlama ve çalışmanın bir bölümü olarak öğrencilerimizle Kemeraltına bir gezi düzenlenir. Konak Meydanı, Hasan Tahsin Anıtı, Saat Kulesi, Konak Cami, Milli Kütüphane, Elhamra Opera ve Balesi, Hisarönü, Kızlarağası Hanı gezilen yerler arasındadır.Bu gezide öğrencilerimizin gözlem yapmaları, İzmir’deki eski yaşam hakkında bilgi sahibi olmaları ve buradan elde ettikleri bilgiler ile kendi  öykülerini yazmaları hedeflenir.Yazılan öyküler sınıfta paylaşılarak, hem öğrenilen bilgiler anlamlı hale gelir, hem de öğrencilerimizin yazma becerileri gelişir.

 

DİLDEN DİLE ETKİNLİĞİ

 

2013 yılından bu yana düzenlediğimiz ve İzmir, Üsküdar ve Tarsus SEV Ortaokulları’nın haricinde, İzmir’den on iki ile on dört okulun daha katılımıyla düzenlediğimiz, Türkçe dilinin doğru kullanımının ön planda tutulduğu, öğrencilerin eğlenerek gruplar olarak etkinliklere katıldığı bir dil etkinliğidir. Dilin kullanımına dayalı sorular, drama etkinlikleri ve dil becerilerinin içeriğini oluşturduğu bu etkinlik, altı ve yedinci sınıf öğrencilerinin katıldığı bir yarışma değil, bir şenlik havasında gerçekleşmektedir.

 

MÜNAZARALAR

 

Öğrencilerimizin belli bir konu üzerinde düşüncelerini başarılı bir şekilde savunmayı öğrenmeleri için konu araştırması yapmayı, iki farklı açıdan bir konuyu savunmalarını, toplum önünde konuşma becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla sınıflar arasında münazara yarışmaları yapılmaktadır.