Okulumuzda Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde ikinci yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz bu dillerden birini seçerek İngilizce’nin yanı sıra, ikinci bir yabancı dili de öğrenme olanağını bulmaktadırlar. Anaokulu ve ilkokulumuzda yapılan kulüp çalışmalarıyla ikinci yabancı dillerle tanışan öğrencilerimiz, seçtikleri ikinci yabancı dili 5. 6. ve 7. sınıflarda ders olarak alırlar. Ortaokuldan mezun olurken temel dil alt yapısıyla birlikte, ikinci yabancı bir dil bilmenin onlara sağlayacağı ayrıcalıklar konusunda farkındalık geliştirmiş olarak mezun olurlar.

 

Programımız, Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Programının kriterlerini temel almış ders kitapları ve teknolojiyle desteklenmektedir. Teknoloji desteği, dil öğreniminin ders saatleri ve sınıfın duvarlarıyla sınırlı kalmasını engelleyerek, arzu eden her öğrencinin kendi hızında ve istediği zaman dil öğrenimini geliştirici kaynaklara ulaşmasını sağlamaktadır. Yabancı dil öğrenimi hedef dille karşı karşıya kalma süresiyle doğrudan orantılı olduğu için, öğrencilerimiz, zamanları elverdiğince, bu çalışmaları tamamlayarak dil becerilerini geliştirme olanağını bulmaktadırlar.

 

Bir dili öğrenmenin en kalıcı ve kolay yöntemi, o dilin konuşulduğu doğal ortamda yaşamaktır. Bu nedenle, derslerde doğal ortamın yaratılması amacıyla, ders kitaplarının yanı sıra; gazete, dergi, broşür, müzik, film gibi çeşitli görsel ve işitsel orijinal veya orijinale yakın materyallerden de faydalanılmakta, öğrencilerin dili kültürüyle birlikte öğrenmelerine özen gösterilmektedir. Ayrıca arzu eden öğrencilerimiz için ikinci yabancı dillerini geliştirebilecekleri yaz okulları da önerilmektedir.

 

Fransızca:

Birleşmiş Milletler’in, Avrupa Konseyi’nin, Avrupa Birliği’nin resmi dili olan Fransızca başta Fransa olmak üzere Kanada, Belçika, İsviçre, Afrika, Lüksemburg, Monako ve daha birçok ülkede konuşulur. Okullarda ikinci yabancı dil olarak çok tercih edilen Fransızca’yı öğrencilerimize tanıtmayı, öğrenecekleri bu dili onlara sevdirmeyi ve öğrencilerimize farklı bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

Programımız iletişimsel, öğrenci merkezli ve proje tabanlı yöntemlere öncelik verilerek yapılandırılmıştır. Derslerimizde okuma, yazma, dinlediğini anlama ve konuşma becerilerine eşit şekilde ağırlık verilmektedir. Öğrencilerimizin ilgisini daima canlı tutacak şekilde farklı etkinliklerden oluşan öğrenme ortamımız, onların mümkün olduğunca doğal ve anlamlı durumlarda Fransızca iletişim kurmalarına olanak tanımaktadır. Ders yılı süresince okul içinde düzenlenen çeşitli ders dışı etkinliklerle  öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve dilsel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenir.  

 

 

 İspanyolca:

İspanyolca 21 ülkenin ana dilidir ve dünyada 400 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Meksika gibi ülkelerde İspanyolca’nın ana dil olmasının yanı sıra, ABD’de de İspanyolca yoğun olarak kullanılmaktadır. Dünya üzerinde nüfus bakımından ikinci sırada ve ana dil olarak konuşan ülke çokluğu bakımından ise ilk sırada İspanyolca dili gelmektedir. İzmir SEV'de öğrencilerimize dili sevdirerek, dört temel beceri olan konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini kazandırıp günlük hayatlarında İspanyolca’yı kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 5. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil eğitimine başlıyoruz. 5. sınıfta iki saat ile başladığımız İspanyolca eğitimimiz, 6. sınıfta üç saat ve 7. sınıfta iki saat olarak devam etmektedir.

 

 

 

Almanca:

120 milyon kişinin konuştuğu Almanca, özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya’da, Liechtenstein, Lüksemburg, Belçika’nın doğu kantonları, İtalya’nın Güney Tirol bölümünde, Fransa’nın Alsas-Loren bölgesinde konuşulmaktadır. Okullarda ikinci yabancı dil olarak çok tercih edilen Almanca’yı biz de öğrencilerimize tanıtmayı, öğrenecekleri bu dili onlara sevdirmeyi ve öğrencilerimize farklı bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.  Almanca dünyanın yaygın lisanlarından biridir ve ilk yabancı dili İngilizce olanların, özellikle Almanca’nın da aynı dil ailesinden olması nedeniyle, en kolay öğrenebilecekleri ikinci dildir.  Almanca dünyanın ikinci bilim dilidir. Araştırma ve geliştirme alanında Almanya dünyada önemli bir yer alır.