x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

 

Bilgi ediniminin bir amaç olmaktan çıkıp bir yöntem sorunu olarak tartışıldığı çağımızda, öğrencilere eleştirel düşünme, akıl yürütme, sorun çözme ve yaratıcılık becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Okulumuzun hedefleri arasında da yer alan bu becerilerin öğrencilerimize kazandırılmasında kütüphane kullanımı önem kazanmaktadır.

 

 

Okulumuzda A-4. Sınıflar  (Frank Hall) ve 5-8. Sınıflar (Naomi Foster) için iki büyük Kütüphane ve Medya Merkezi bulunmaktadır. SEV Frank Hall  ve Naomi Foster Kütüphane Medya Merkezi’nin amacı okuyan, donanımlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir. Kütüphane kaynaklarımız ve kütüphane öğretmenlerimiz, müfredat doğrultusunda ders programına destek verirler; öğrencilerin projeleri ve konuları hakkında araştırma yapmalarına destek olurlar.

 

Online kütüphane kataloğumuza ulaşmak için tıklayınız.

 

 

DERME VE HİZMETLER

 

Özel İzmir SEV Okulları Kütüphanesi 1000'e yakın öğrenci, öğretmen ve ofis personeline hizmet vermektedir. A-8 tüm sınıflarında program dahilinde, sistemli olarak yapılan kütüphane dersleri yapılmaktadır. 

 

İzmir SEV Frank Hall ve Naomi Foster Kütüphane Medya Merkezinde yaklaşık olarak 71,934 kaynak (kitap, sesli kitap, elektronik kitap, dergi, gazete, broşür, video, CD ve DVD) bulunmaktadır. Bu derme Türkçe ve İngilizce kaynaklardan oluşup A-8 sınıfları tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, kütüphane kataloğumuzda, 6 İngilizce çevrimiçi veri tabanı ve ansiklopedik referans kaynakları aboneliği vardır. İzmir SEV Frank Hall  A-4 kütüphanesi ve Naomi Foster Kütüphane ve Medya Merkezinde yaklaşık 1500 elekronik/interaktif/sesli kitap koleksiyonu bulunmaktadır. Okulumuzun ikinci yabancı diline hizmet vermek üzere Fransızca, Almanca ve İspanyolca dermesi de bulunmaktadır. Kütüphane Dermesi Dewey Ondalık Sınıflandırma Sistemine göre kataloglandırılmıştır ve Follet Destiny Otomasyon Sistemi uygulanmaktadır.

 

Medya Merkezi olarak kütüphanelerimizde video odaları, video konferans sistemi, sunum bölümleri ve bilgisayar merkezleri bulunmaktadır.

 

 

KÜTÜPHANE DERSLERİ

 

Kütüphanelerimiz, 21. Yüzyıl öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayan, teknolojiyi kullanarak farklı öğretim alanları yaratan ve yaş gruplarına uygun araştırma teknikleri ile medya okuryazarlığını kazandıran, dijital vatandaşlığın gelişmesinde destek veren bir öğrenme alanıdır. 

 

Okulumuzun eğitim ve öğretim program içinde yer alan “Kütüphane Dersleri”, sadece kütüphane ziyaretleri ve kitap alışverişi ile sınırlı kalmayıp, öğrencilerimize kütüphane eğitimi kazandırmak üzere ders programının içine yerleştirilmiş, yapılandırılmış saatlerdir. 

 

Okulumuzda, okuma kültürünü geliştirecek birçok yöntem uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz ile mevcut kütüphane kaynaklarını kullanarak, okuma aktiviteleri yaparak ve akademik dürüstlük ilkeleri çerçevesinde tam donanımlı kütüphane araştırma tekniklerini öğrenerek bu programı tamamlamayı hedefleriz.

 

A-8. Sınıfları, her hafta İngilizce ve Türkçe kütüphane ders saatlerinde kütüphaneleri ziyaret ederler. 5-8. sınıflarımız İngilizce derslerinde gittikleri kütüphane derslerine ek olarak, diğer branş öğretmenleri ile de birçok proje çalışması yapmak üzere kütüphaneden yararlanırlar.