x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Müzik eğitimi öğrencinin duyma, dinleme, sesini kullanma, ritm, hareket, bedensel koordinasyon, zamanlama, hafıza ve konsantrasyon becerilerini geliştirir. Müzik hem bireysel, hem de toplumsal gelişim için etkili ve eğlenceli bir öğrenme aracıdır. Şarkı söyleyen, enstrüman çalan ya da müzikle dans eden öğrenciler, kendilerini ifade edebilme becerisi ve özgüveni geliştirirler. Grup halinde yapılan müziksel etkinlikler de işbirliği ve uyumlu çalışma deneyimi kazandırır.

 

Özel İzmir SEV Ortaokulunda müzik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

  • Müzik dinlemekten ve yapmaktan zevk almak,
  • Müzik ile ilgili temel bilgileri edinmek,
  • Müzikal becerilerini geliştirmek için (vokal ya da enstrüman kullanımı) performans deneyimi edinmek,
  • Yerel ve evrensel müzik kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Müzik sanatındaki çok sesliliğin ve çeşitliliğin farkına varmak,
  • Farklı enstrümanları kullanarak kendi müziğini yaratmak ve sunmak,
  • Güncel teknolojilerini müzik çalışmalarında etkin şekilde kullanmak,
  • Bireysel müzik arşivi oluşturabilmek.

 

PROGRAM:

5. Sınıflar:

 

Yabancı dil ağırlıklı programın izlendiği beşinci sınıf seviyesinde müzik dersleri İngilizce olarak verilir. Derslerde öğrencilerimizin temel müzik bilgilerinin öğrenimi yanında çok sesli solo ve koro çalışmaları yaparak var olan şarkı repertuvarları zenginleştirilir. Öğrencilerimiz, bu seviyeden itibaren çeşitli enstrümanları kullanarak seviyesine uygun şarkı eşlikleri yaparlar, besteler ve sergilerler, orkestra çalışmalarında görev almaya başlarlar. Modern teknolojilerden yararlanarak Klasik Batı Müzik tarihi hakkında araştırmalar ve çalışmalar yapılır. Bu dönemlere ait önemli bestecileri tanınır ve eserleri hakkında bilgi sahibi olunur. Öğrencilerimiz bilgisayarda müzik nota yazım programlarını kullanarak kendi yaratımlarını yaparlar.

 

5, 6, 7, ve 8.Sınıflar:

 

5. ve 6. sınıf müzik derslerinde öğrencilerimiz; temel müzik bilgilerinin derslerde kullanımı ve bilgisayarda müzik çalışmalarının yanında yörelerimize özgü folklorik müzikler üzerine incelemeye yönelik araştırmalar ve sunumlar yaparlar, sanatla ilgili her türlü yeniliği takip ederler, yurt ve dünya kültürlerinden derlenmiş çeşitli koral eserlerin söylenmesini öğrenerek çok sesli vokal çalışmaları yaparlar, melodik ve ritmik enstrümanları tanır ve kullanımlarını ile ilgili bilgi sahibi olurlar.

 

Yedinci sınıf müzik dersinde yapılan  çalışmaların temelini müzikle ilgili uygulamalar oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz akademik çalışmalara paralel olarak derslerde tek ve çok sesli vokal çalışmaları, farklı enstrümanlarla (yerli-yabancı, çeşitli türlerde) işlenen temalara uygun şarkılara eşlik çalışmaları yaparlar ve okul ortamında sergilerler. Öğrencilerimiz farklı türlerdeki müzikleri tanımak amacıyla hazırladıkları projelerin sunumunu yaparlar. Ulusal ve uluslararası müzik aktivitelerine katılma konusunda da teşvik edilen öğrencilerimiz sanatla ilgili her türlü yeniliği, konser ve etkinlikleri önemli ölçüde takip ederler.

 

Sekizinci sınıf müzik dersinde yapılan çalışmaların temelini müzikle ilgili uygulamalar ve genel müzik kültürü konusu oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin bu seviyede orkestra çalışmaları ön plana çıkmakta, yerli yabancı seçkin eserler çalışılmakta ve sahne ortamında sergilenmektedir. Sahne uygulama çalışmalarıyla beraber akademik çalışmalar da paralel olarak yürütülmekte olup müziğin tarih içindeki gelişiminin incelenmesi, konularla bağlantılı dinletiler, belgeseller, filmler, müzikaller ve konserlerin izlenmesi, yorumlanması yapılmaktadır. Farklı müzikal ortamlar sunarak öğrencilerimizin sanatın çok renkliliğini tanımalarını sağlamak en önemli hedefimizdir.

 

KIŞ ve BAHAR KONSERLERİ : Öğrenciler, sınıf ortamında  gerçekleştirdikleri , müzikal çalışmaları, geleneksel  Kış  ve Bahar Konserlerinde velilere sunarlar.

 

KULÜP ÇALIŞMALARI:

 

  • a)ORKESTRA KULÜBÜ : Öğrencilerimizden müzikal yapabilirlikleri olanlar, haftada bir saat olan orkestra kulüp saatlerinde her dönem için  sunacakları şarkıları hazırlarlar. Yıllık bir kulübümüzdür.

 

  • b)MÜZİKAL KULÜBÜ: Öğrencilerinin katılımıyla belirlenen müzikal eser için yapılan hazırlıklar, sene sonunda velilerimize sunulur.Yıllık bir kulübümüzdür.

 

OKUL ORKESTRALARI: Profesyonel orkestra ekipman ve enstrümanlarıyla seçkin repertuvarlar hazırlayan 6-7-8.sınıf öğrencilerimiz, 3 ayrı seviyede oluşturulan orkestralar ile okul sonralarında özel çalışmalara kalmakta ve her dönem için ayrı ayrı performanslarını sergilemektedirler.

 

SINIF ORKESTRALARI: Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini müzik aracılığıyla ifade edebilmelerini sağlamak, müzikal yapabilirliklerini geliştirerek en az bir enstrüman çalmasını teşvik etmek amacıyla 7 ve 8. sınıf seviyelerinde her öğrencinin katılımını esas alarak  oluşturulan orkestralarımız, ikinci dönemde kendileri için belirlenen günlerde sunumlarını yaparlar.

 

KORO ÇALIŞMALARI: Önemli gün ve törenlerde söylemek üzere belirlenen tek-çok sesli repertuvar şarkılarının, marşların hazırlanıldığı çalışmaları kapsar.  Her sınıf seviyesinin görev alacağı günler ve törenler önceden belirlenmiş olduğu için özel bir çalışma yapılmayıp müzik ders programı içerisinde belirlenen zamanlarda bu çalışmalar tamamlanır ve tüm okula sunulur.

 

BİREYSEL DİNLETİLER: 5-6-7-8.sınıf öğrencilerinin bireysel olarak yaptıkları müzikal çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerdir ve yıl boyunca farklı zamanlarda tüm okula sunulur.