Ana sınıfından sekizinci sınıfa kadar İngilizce okul yaşantımızın önemli bir parçasıdır. Okulumuzun temel hedeflerinden biri olan kaliteli İngilizce öğrenimi, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki prestijli okullardan gelen lisanslı öğretmenlerimiz ve onların getirdiği farklı kültürel özellikleri ile zenginleşir. Yabancı öğretmenlerimiz bu konuda model oluşturarak öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımalarını ve dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlarlar.

İngilizce programımızın amacı öğrencilerimizin bu dili etkin şekilde konuşan, dinleyen, yazan ve okuyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz düşüncelerini, hayal güçlerini ve duygularını uyaran farklı türlerdeki metinleri inceleyip, sözel ya da yazılı olarak yorumlarken, dil becerileriyle birlikte dünya görüşlerini de geliştirirler. Okumanın kişisel deneyimleri ve sosyal anlayış ve sorumlulukları da içeren yaşam deneyimlerini zenginleştirdiğini ve geliştirdiğini fark ederler. Kendilerininkinden farklı kültürlere ve bakış açılarına saygı duymaya başlarlar.

 

JMUN (Junior Model United Nations) ve WSC (World Scholar’s Cup) gibi İngilizce kulüp çalışmaları da öğrencilerimize farklı kültürlerden yaşıtlarıyla küresel sorunları tartışıp, onlara çözümler üretirken, farklı bakış açılarını anlama ve takdir etme ve uluslararası bakış açısını geliştirme fırsatını verir. Öğrencilerimiz eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği becerileriyle birlikte, dil becerilerini de amaca yönelik ve anlamlı durumlarda kullanarak geliştirirler. Bu çalışmalar esnasında gerektiğinde teknolojiden de destek alırlar ve teknolojinin dil öğrenimini ve iletişimi kolaylaştıran bir araç olduğunu anlarlar.