x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Ana sınıfından sekizinci sınıfa kadar İngilizce okul yaşantımızın önemli bir parçasıdır. Okulumuzun temel hedeflerinden biri olan kaliteli İngilizce öğrenimi, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki prestijli okullardan gelen lisanslı öğretmenlerimiz ve onların getirdiği farklı kültürel özellikleri ile zenginleşir. Yabancı öğretmenlerimiz bu konuda model oluşturarak öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımalarını ve dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlarlar.

İngilizce programımızın amacı öğrencilerimizin bu dili etkin şekilde konuşan, dinleyen, yazan ve okuyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz düşüncelerini, hayal güçlerini ve duygularını uyaran farklı türlerdeki metinleri inceleyip, sözel ya da yazılı olarak yorumlarken, dil becerileriyle birlikte dünya görüşlerini de geliştirirler. Okumanın kişisel deneyimleri ve sosyal anlayış ve sorumlulukları da içeren yaşam deneyimlerini zenginleştirdiğini ve geliştirdiğini fark ederler. Kendilerininkinden farklı kültürlere ve bakış açılarına saygı duymaya başlarlar.

 

JMUN (Junior Model United Nations) ve WSC (World Scholar’s Cup) gibi İngilizce kulüp çalışmaları da öğrencilerimize farklı kültürlerden yaşıtlarıyla küresel sorunları tartışıp, onlara çözümler üretirken, farklı bakış açılarını anlama ve takdir etme ve uluslararası bakış açısını geliştirme fırsatını verir. Öğrencilerimiz eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği becerileriyle birlikte, dil becerilerini de amaca yönelik ve anlamlı durumlarda kullanarak geliştirirler. Bu çalışmalar esnasında gerektiğinde teknolojiden de destek alırlar ve teknolojinin dil öğrenimini ve iletişimi kolaylaştıran bir araç olduğunu anlarlar.

İzmir SEV Ortaokulu İngilizce Program detayına ulaşmak için tıklayınız.

 

HEDEFLER:

 

Okulumuza özgü olarak hazırlanmış olan İngilizce müfredatımız, Amerika Common Core English Language Arts, American Education Reaches Out (AERO) müfredatları ile Avrupa Birliği Ortak Diller Çerçeve programından adapte edilerek yapılandırılmıştır. Programımız sadece geleneksel dil eğitimi ile sınırlı kalmaz; dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı ve küresel okuryazarlıkla ilgili çalışmaları da içerir.

 

Anaokulu ve ilkokulda temel bilgi ve beceriler ile başlayan dil yolculuğu, sorgulama ve araştırma bazlı projeler yapmaya, drama performanslarında yer almaya, edebi eserleri incelemeye, farklı türlerde akademik ve yaratıcı yazma çalışmaları yapmaya, kısaca üretmeye doğru ilerler. İngilizce kullanımını desteklemek amacı ile okulumuzda oluşturulan yaratıcı ortam, ders içi ve dışı etkinliklerle, sunumlarla ve gösterilerle zenginleştirilerek öğrencilerimizin öğrendikleri dili güvenle, keyifli ve motive edici bir ortamda kullanmalarına olanak sağlar. 

 

Değerlendirmeye bakış açımız not değil, öğrenme odaklıdır. Öğrenciler yanlış yapmaktan korkmak yerine, yanlışlarından öğrenmeye teşvik edilir. Çeşitli alternatif değerlendirme araçları, portfolyo, öz ve akran değerlendirme formlarıyla öğrenciler dildeki gelişimlerini gözlemlemeleri, gelişime açık ve güçlü yönlerini tespit ederek öğrenme sürecinin bir sonraki aşaması için hedef belirlemeleri ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri doğrultusunda yönlendirilir.

 

 

Öğrencilerimizin yabancı dil alanındaki gelişimlerini sadece okul içinde değil, uluslararası platformda da değerlendirebilmek amacı ile Cambridge ESOL sınavları gibi uluslararası sınavlara girmeleri sağlanır.

 

ETKİNLİKLER:

 

Avrupa ve Kuzey Amerika’daki prestijli okullardan gelen lisanslı öğretmenler İngilizceyi okul yaşamının bir parçası haline getirmeyi başarırlar. İngilizce konuşan ulusların kültürel özellikleri dil eğitimiyle bir potada eriyerek öğrencilerimizin bakış açısını zenginleştiren bir artı değer olarak özümsenir. Yabancı öğretmenlerimiz bu konuda model oluşturarak kendi geleneklerimizin yanı sıra Cadılar Günü, Şükran Günü, Paskalya, Noel gibi Batı geleneklerini de tanımamızı ve bir dünya vatandaşı olma fikrine adapte olmamızı sağlarlar.

 

Bunun yanı sıra her seviyede yıl sonu İngilizce gösterileri yapılması bir okul geleneği haline gelmiştir. İngilizce şarkılar, müzikaller ve tiyatro gösterileri çerçevesinde yapılan bu gösteriler öğrencilerimizin İngilizce dil gelişimine katkıda bulunmanın ötesinde, karakter gelişimlerine ve özgüvenlerini geliştirmelerine de inanılmaz katkıda bulunmaktadır.