Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’na öğrenci kayıt-kabul işlemleri “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nin ilgili madde hükümleri dahilinde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.