x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Felsefemiz
 

Güçlü ve sağlam karakterli olmanın önemli özellikler olduğuna, Atatürk ilke ve inkılaplarını yüceltmenin liderliğe ilham verdiğine inanırız. Her öğrencinin, kendi gelişimi içerisinde, akademik, sosyal ve kültürel yönden en üst düzeye ulaşabileceğine inanırız. Her çocuğun özel olduğuna, güncel, ihtiyaca cevap veren ve amaca hizmet eden öğretim ile gelişebileceğine inanırız. Sonsuz seçenekler sunan dinamik bir geleceğe, öğrencileri doğru beceri donanımıyla hazırladığımıza inanırız. Farklı toplulukların bir arada yaşayabilmesi gerektiğinin bilinciyle, ulusal ve evrensel değerlere farkındalık kazandırırız.
 
 
“Atatürk’ün izinde yaşa.
 
Liderlik: Atatürk ilke ve inkılaplarını okul kültürü içerisinde yansıtır, öğrencilerin ve öğretmenlerin hem sınıf hem de daha büyük topluluklar içerisinde kendi liderlik becerilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunarız. İşbirliği, yaratıcılık ve diğer 21.yüzyıl becerilerini destekleyen yenilikçi öğretim stratejilerine yatırım yaparız. Liderlik, başarı ve etik davranışlar konusunda öğrenciyi yüreklendirir ve destekleriz. 
 
“Öğrenci merkezli, veriye dayalı öğretim ile en yüksek yetinde öğren.”
 
Yüksek Standartlar: Sözel, sayısal süreç ve sonuçlara odaklanarak her öğrencinin kendi içerisindeki başarısını, en üst düzeye ulaştırmak amacıyla sürekli geliştiririz; bunun için veriye dayalı öğretimden faydalanırız. Öğrencileri evrensel vatandaşlar olmaya hazırlamak, onlara yaratıcılık ve problem çözme becerileri kazandırmak için, geniş yelpazede tasarlanmış akademik, sosyal ve kültürel programları destekleriz. Öğrencilerimizi ortaöğretim kurumları da dahil çeşitli başarı alanlarında yol almaya hazırlarız.
 
 
“Özdeğerlerine sadık, evrensel vatandaş olarak kendini, başkalarını ve çevreyi sev.
 
Sosyal Sorumluluk: Evrensel bir vatandaş olmak için, kültürlerarası değerlere sahip olmayı, farklı fikir ve inançlara açık olmayı benimseriz. Hem yerel hem de daha geniş topluluklarda yürüttüğümüz toplum hizmeti çalışmaları aracılığıyla öğrencilerimizin sosyal duyarlık ve değerler geliştirecekleri fırsatlar sunarız. Tüm paydaşlarımızdan sürekli geribildirimler alarak velilerimizin ve topluluğumuzun katılımını artırmak için çeşitli iletişim araçlarını kullanırız. Çevre koruma ve gözetimini önceliğimiz yaparak müfredat ve okul ortamı içerisinde görünür kılarız.
 
Kanıtlar
Liderlik:
1. Atatürk ilke ve inkılaplarını okul kültürü içerisinde yansıtır, öğrencilerin ve öğretmenlerin hem sınıf hem de daha büyük topluluklar içerisinde kendi liderlik becerilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunarız.
Demokratik süreci modelleyen öğrenci birliğine katılıma, öğrencileri öğrenmeye ve okul kültürüne katkı yapmaya teşvik ederek
Okul kültürü içerisinde hem yatay hem de dikey olarak öğrenci katkısına yönelik olanaklar sağlayarak
Öğretmenlere, mesleki gelişim ve hizmet içi eğitimlere katılma fırsatları tanıyarak
 
2. İşbirliği, yaratıcılık ve diğer 21.yüzyıl becerilerini destekleyen yenilikçi öğretim stratejilerine yatırım yaparız.
Öğrenme sürecine yeni teknolojiyi katarak
Yaratıcılık, işbirliği ve diğer 21. yüzyıl becerilerini teşvik eden öğretim stratejileri kullanarak
Bilginin sentezi ve becerilerin harmanlanmasına olanak sağlayan eğitsel etkinlikleri düzenleyerek
Farklı dersler arasında disiplinler arası projeler yürüterek
 
3. Liderlik, başarı ve etik davranışlar konusunda öğrenciyi yüreklendirir ve destekleriz.  
Değerler eğitimi sunarak
Akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları tespit edip bunlara cevap verme yoluyla öğrenci başarısını destekleyerek
Güvenli okul programı yürüterek
Öğrencilerin bireysel ve grup olarak elde ettikleri akademik ve eğitsel kol başarılarını okul içinde takdir ederek
 
Yüksek Standartlar:
4. Sözel, sayısal süreç ve sonuçlara odaklanarak her öğrencinin kendi içerisindeki başarısını, en üst düzeye ulaştırmak amacıyla sürekli geliştiririz.
Verilerden yola çıkarak öğretime yön verip tüm öğrencilerin öğrenim ihtiyaçlarını karşılayarak
Tüm öğrenciler için ihtiyaca cevap veren, destekleyici ve yeteri kadar zorlayıcı bir öğrenme ortamı sunarak
Yatay ve dikey olarak yapılandırılmış müfredatlar kullanıp öğrencilerin öğrenme sürecinde ilerlediklerinden emin olarak
 
5. Öğrenci başarısını desteklemek amacıyla veri güdümlü öğretimden faydalanırız.
Yatay ve dikey olarak standartları yapılandırarak
Tüm öğrenciler için öğrenim çıktılarını izleyip analiz ederek
Nitel ve nicel değerlendirmeleri kullanarak öğrenci ihtiyaçlarını belirleyip bunlara cevap vererek
Öğrencilerin müfredat kazanımlarındaki başarılarını düzenli olarak değerlendirip analiz ederek
Öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek ve tüm öğrenciler için bir sonraki adımları tespit etmek üzere çeşitli veri toplama stratejileri kullanarak
 
6. Öğrencileri evrensel vatandaşlar olmaya hazırlamak, onlara yaratıcılık ve problem çözme becerileri kazandırmak için, geniş yelpazede tasarlanmış akademik, sosyal ve kültürel programları destekleriz.
Dünya üzerindeki yaşıtlarıyla düşüncelerini ifade edebilmeleri, paylaşabilmeleri ve işbirliği yapabilmelerine olanak sağlayacak titiz bir dil programı uygulayarak
Çeşitli becerileri destekleyen, öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olacak zengin kulüp seçenekleri sunarak
 
7. Öğrencilerimizi ortaöğretim kurumları da dahil çeşitli başarı alanlarında yol almaya hazırlarız.
Öğrencileri ortaöğretim kurumlarında başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatarak
 
Sosyal Sorumluluk:
8. Evrensel bir vatandaş olmak için, kültürlerarası değerlere sahip olmayı, farklı fikir ve inançlara açık olmayı benimseriz. 
Okul topluluğumuzu oluşturan, farklı kültürlerden ve ülkelerden gelen bireylerin bu farklılıklarını okul kültürü içerisinde yaşamalarına ve yaşatmalarına olanak sağlayarak
Öğrencilerin farklı ülkelerdeki akranlarıyla ortak projeler yürütmelerini; onların kültür, inanç ve bakış açıları hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak
Farklı inanç, fikir ve geleneklere karşı açık fikirli, hoşgörülü ve saygılı olmayı müfredat kazanımları içerisine koyarak
 
9. Hem yerel hem de daha geniş topluluklarda yürüttüğümüz toplum hizmeti çalışmaları aracılığıyla öğrencilerimizin sosyal duyarlık ve değerler geliştirecekleri fırsatlar sunarız. 
Toplumumuzdaki sosyal bir ihtiyaç için gelir sağlayacak sosyal hizmet projeleri yürüterek
Erken yaşlardan başlayarak tüm canlılara karşı ilgili ve merhametli olma konusunda bilinçlendirerek
 
10. Tüm paydaşlarımızdan sürekli geribildirimler alarak velilerimizin ve topluluğumuzun katılımını artırmak için çeşitli iletişim araçlarını kullanırız.
Sürekli bir iç ve dış değerlendirme döngüsü içerisinde olarak
Tüm paydaşların okul hayatının çeşitli alanları hakkında katkıda bulunabilecekleri ve geribildirim verebilecekleri ortamlar yaratarak
 
11. Çevre koruma ve gözetimini önceliğimiz yaparak müfredat ve okul ortamı içerisinde görünür kılarız. 
Çevreyi korumaya olan bağlılığımızın bir onayı olan yeşil bayrağımızı koruyarak
Okul bünyesinde, yerel, ulusal ve uluslararası projeler, kulüpler, komiteler, ders içi ve disiplinler arası çalışmalar aracılığıyla çevresel sorunları, bunların sebep ve çözümlerini analiz ederek
 
 

                                                                                               Temmuz 2016’da revize edilmiştir.

Enerji Politikamız

Sürdürülebilirlik ve çevresel etkiyi en az seviyeye indirmek için, enerji yönetimi ve verimlilik politikası çerçevesinde enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda;

Sürdürülebilirlik ve çevresel etkiyi en az seviyeye indirmek için, enerji yönetimi ve verimlilik politikası çerçevesinde enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda

  • Faaliyetlerimizde enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
  • Enerji performansında sürekli iyileştirmeler sağlamayı,
  • Enerji yönetimi ve verimlilik hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli cihaz ve personel altyapısını sağlamayı,
  • Personel yetkinliğini artırmayı,
  • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları sağlamayı,
  • Satın alınacak ürün ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
  • Yeni yatırım ve renovasyon faaliyetlerinde enerji performansı ve verimlilikte iyileştirmeleri dikkate almayı,
  • Enerji konusunda çalışanlarımızı, öğrenci, öğretmen ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.
  •