x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

İzmir SEV’de verilen eğitim burslarının amacı başarıyı destekleyerek devamını sağlamaktır. Öğretimleri süresince başarılarıyla öne çıkanlara ve ihtiyaç duyan öğrencilere çeşitli seviyelerde burs verilir.

 

1. Mali Destek Bursu
 

Velilere, mali destek bursu başvuru çağrısı okul idaresi tarafından nisan ayı içerisinde yapılır.  Burs talebinde bulunacak velilerin başvurularını elektronik ortamda yaparak, istenen tüm belgeleri eksiksiz tamamlamaları ve belirtilen tarihte okul idaresine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Mali destek bursları Okul Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.  Okul burs komitesinin görevi, ihtiyaç bursları için yapılan müracaatları değerlendirmek, gerekli görüşmeleri, araştırmaları yapmak ve bursa ihtiyacı olan öğrencileri tespit ederek bursların hakkaniyetle dağıtılmasını sağlamaktır.

 

Yapılan burs müracaatları incelenirken öğrencinin Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım almamış olması ve başarı durumu göz önüne alınır.  Mali destek bursu alacak öğrencilerin, bir önceki yılın ağırlıklı yılsonu puan/not ortalamasının en az 3.00 veya 100 üzerinden en az 60 olması koşulu aranır.

 

Bir eğitim-öğretim yılı için mali destek bursu almaya hak kazanan öğrencinin, devam eden senelerde de mali destek bursu alma hakkına sahip olabilmesi için her yıl burs başvurusunda bulunması gerekmektedir.  Mali destek bursu süreklilik arz eden bir imkan ve kazanılmış bir hak değildir.

 

2. Başarı Bursu
 

  • 5., 6. ve 7. Sınıfların Sonunda;

Başarı bursu, öğrencinin akademik başarısını, ders dışı etkinliklere katılımını ve okul içi olumlu davranışlarını destekleme amacı ile uygulanan bir burstur. 5., 6. ve 7. sınıflarda ders yılı sonu itibariyle ağırlıklı yıl sonu puanı / notu 5’lik sistemde 4,75 veya 100’’lük sistemde en az 90 puan ve üstü olan en yüksek ortalamayı sağlamış, birinci öğrenciye okul ücretinin %25’i, 2.-7. öğrenciye okul ücretinin %10’u oranında verilen bir senelik bir burstur. Puanlarda eşitlik olması durumunda, aynı ağırlıklı ortalamaya sahip öğrenci sayısı, burs tahsis edilecek öğrenci sayısından fazlaysa, eşitlik bozuluncaya kadar önceki yıllarda öğrencilerin elde ettikleri yıl sonu ağırlıklı ortalamaya bakılır. Eşitlik hiçbir şekilde bozulmazsa, burs bütçesi öğrenciler arasında eşit şekilde bölüştürülür.

 

Not ortalamasının yanı sıra Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’nda bir yaptırım uygulaması almamış olması gerekir. Başarı bursu sadece bir yıl içindir. Aynı öğrenci kriterlere uyma kaydı ile takip eden senelerde tekrar başarı bursu alabilir. Öğrenci başarı bursuna hak kazanmış olduğu yıl içinde disiplin cezası alırsa burs hakkını kaybeder ve içinde bulunulan yıla ait okul ücreti velisinden talep edilir. Başarı bursu alan öğrencinin, ihtiyaç bursu için başvuru hakkı saklıdır. Başarı bursu dereceye verilen bir haktır. Herhangi bir nedenle başarı bursu hakkını alan öğrenci okuldan kaydını alır ise, başarı bursu bir sonraki öğrenciye devredilemez.

 

  • 8. Sınıf Sonunda;

Mezuniyet puanına göre, SEV Ortaokulunu ilk beş sırada bitiren mezunlara SEV Liseleri tarafından %35 oranında sadece hazırlık sınıfı için verilen 1 senelik burstur. SEV Orta Okullarında ilk 5’e giren öğrencilerin kendi illerindeki SEV Liselerine başvurmaması halinde, açıkta kalan kontenjan kadar diğer kampüslerdeki SEV Ortaokullarının ilk beş mezununun, söz konusu olan diğer illerdeki SEV Liseselerinden birine girmeye hak kazanması ve başvuruda bulunması halinde %35 imkânından yararlandırılarak kayıt edilmesi mümkün olacaktır.

SEV Ortaokulunu ilk 5’te bitiren öğrenciler ister Merkezi Sınav sistemiyle ister doğrudan geçiş haklarını kullanarak SAC’a kayıt yaptırırsa, hazırlık sınıfında bir defa verilen %35’lik başarı bursundan yararlanabilirler.

Öğrenciler arasında ağırlıklı sene sonu puanı sebebi ile eşitliğin bozulmadığı durumlarda, öğrencilerin Merkezi Sınavda aldıkları lise giriş sınavı puanlarına bakılarak yüksek puanlı öğrenci sıralamada öncelik alacaktır. Öğrencinin 8.sınıf ders yılı itibariyle bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.