Bilgi ediniminin bir amaç olmaktan çıkıp bir yöntem sorunu olarak tartışıldığı çağımızda, öğrencilere eleştirel düşünme, akıl yürütme, sorun çözme ve yaratıcılık becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Okulumuzun hedefleri arasında da yer alan bu becerilerin öğrencilerimize kazandırılmasında kütüphane kullanımı önem kazanmaktadır.
 
 
Okulumuzda A-4. Sınıflar  (Frank Hall) ve 5-8. Sınıflar (Naomi Foster) için iki büyük Kütüphane ve Medya Merkezi bulunmaktadır. SEV Frank Hall  ve Naomi Foster Kütüphane Medya Merkezi’nin amacı okuyan, donanımlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir. Kütüphane kaynaklarımız ve kütüphane öğretmenlerimiz, müfredat doğrultusunda ders programına destek verirler; öğrencilerin projeleri ve konuları hakkında araştırma yapmalarına destek olurlar.
 
Online kütüphane kataloğumuza ulaşmak için tıklayınız.
 
 
DERME VE HİZMETLER
 
Özel İzmir SEV Okulları Kütüphanesi 850 öğrenci, 150 ye yakın öğretmen ve ofis personeline hizmet vermektedir. A-8 tüm sınıflarında program dahilinde, sistemli olarak yapılan kütüphane dersleri yapılmaktadır. Bu derslerin bir kısmı İngilizce programına destek olmak üzere düzenlenir ve yabancı asıllı kütüphane koordinatörü ile yürütülür. 
 
 
İzmir SEV Frank Hall ve Naomi Foster Kütüphane Medya Merkezinde yaklaşık olarak 71,952 kitap, dergi, gazete, broşür, video, CD, CD-ROM, DVD ve VCD bulunmaktadır. Bu derme Türkçe ve İngilizce kaynaklardan oluşup A-12 sınıfları tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, Türkçe ve İngilizce olmak üzere yaklaşık 79’dan fazla dergi ve gazete, 11 İngilizce internet veri tabanı aboneliği vardır. Ayrıca İzmir SEV Frank Hall  A-4 kütüphanesi ve ACI/SEV Naomi Foster Kütüphane Merkezinde toplam 1051  e-kitap/elekronik/interaktif kitap koleksiyonu bulunmaktadır. Okulumuzun ikinci yabancı diline hizmet vermek üzere Fransızca, Almanca ve İspanyolca dermesi de bulunmaktadır. Kütüphane Dermesi Dewey Ondalık Sınıflandırma Sistemine göre kataloglandırılmıştır ve Follet Destiny Otomasyon Sistemi uygulanmaktadır.
 
Medya Merkezi olarak kütüphanelerimizde video odaları, video konferans sistemi, sunum bölümleri ve bilgisayar merkezleri bulunmaktadır.
 
 
KÜTÜPHANE DERSLERİ
Okulumuzun eğitim ve öğretim program içinde yer alan “Kütüphane Dersleri”, sadece kütüphane ziyaretleri ve kitap alışverişi ile sınırlı kalmayıp, öğrencilerimize kütüphane eğitimi kazandırmak üzere ders programının içine yerleştirilmiş, yapılandırılmış saatlerdir. 1-4. Sınıflarımız, bir hafta İngilizce ve bir hafta sınıf öğretmenleri ile kütüphane derslerine giderler. Anasınıflarımız on beş günde bir kütüphanede yaş düzeyine uygun çeşitli etkinlikler yaparlar.