x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

İzmir SEV İlkokulu olarak, 21. yüzyıla hazırladığımız öğrencilerimizi, bu yüzyılın gereği olan bilgi ve becerileri ile donatmayı hedefliyoruz. Bu becerilerden biri de küresel bakış açısına sahip olmaktır. Hedefimiz, öğrencilerimizin farkındalık düzeyini arttırarak, onların sadece yaşadıkları ortamı değil, değişik açılardan dünyayı algılamaları için fırsatlar oluşturmak, farklılıklara saygı duymalarını sağlamaktır.
 
 
Okulumuzda, öğrencilerimizin vizyonunu geliştirmek, onları değişik kültürler ile tanıştırmak, dünya vatandaşı oldukları bilincini kazandırmak amacı ile yürütülen bir çok uluslararası proje ve çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar farklı kültürler arasında köprü oluşturmak, dünya gençlerini ve çocuklarını bir araya getirmek, dünya barışına ve kardeşliğine daha olumlu bakan objektif kuşaklar yetiştirebilmek için büyük önem taşımaktadır.
 
 
Uluslararası projeler ve sınavların içinde yer almamızın diğer bir önemi ise, çalışmalarımızın ve başarılarımızın bizler tarafından daha geniş bir platformda değerlendirilmesine zemin hazırlamasıdır. Ayrıca, uluslararası çalışmalar ile dünyada eğitim alanında oluşan değişiklikleri, uygulamaları ve güncel çalışmaları takip etme şansını da yakalamaktayız.
 
 
 
A.  FLL (First Lego League) JUNIOR ROBOTİK Çalışmaları:
 
FIRST (For Inspiration of Science and Technology) Vakfı ve LEGO firmasının ortaklığından doğmuş, geleceğin bilim adamları ve mühendislerine ilham vermeyi amaçlamış bir etkinliktir. Her yıl bir tema üzerinde çalışılır. 
 
 
B. DESTİNATION IMAGINATION (DI) :
 
Destination Imagination (DI) öğrencilerden oluşan takımların ucu açık problemleri çözmeyi içeren görevleri yerine getirdikleri ve çözümlerini turnuvalarda sundukları eğitici bir programdır. Destination Imagination programı, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarına destek olarak, ögrenmeyi de içine katarken, öğrencilerden oluşan takımları eğlenmeye, risk almaya, odaklanmaya ve problemleri şekillendirmeye teşvik etmektedir. Katılımcılar sabırlı olmayı, esnek olmayı, dayanıklılığı, etik anlayışını, çevresindekilere ve onların düşüncelerine saygıyı ve beraber problem çözme sürecini öğrenirler. Takımlar çözümlerini turnuvalarda sunarlar. DI problem çözme görevleri ve süreci üzerine kurulmuş bir programdır. Görevlerini tamamlamak için çalışan takımlar bu süreçte yöneticilik, işbirliği, sorun giderme, ve yaratıcı, eleştirel düşünme gibi önemli hayat becerilerini öğrenirler. Program ABD’nin 48 eyaletinde, Kanada, Türkiye, Kore, Guatemala, Polonya, Çin, Hindistan, Büyük Britanya, Braziyla ve Singapur gibi 30 değişik ülkede uygulanmaktadır.
 
Okulumuz DI organizasyonuna düzenli olarak katılmakta ve  farklı düzeylerde başarılar elde etmektedir.
 
 
C. ULUSLARARASI SINAVLAR ve YARIŞMALAR:
 
Yürüttüğümüz projelerin yanısıra öğrencilerimizi uluslararası sınavlara girmeleri için yüreklendiriyor, bunun için gerekli ortamı ve bağlantıları sağlıyoruz.
 
 
Uluslararası Cambridge Sınavları:
İngilizce seviyelerinin uluslararası bir sınavla ölçülebilmesi amacıyla, öğrencilerimiz seviyelerine uygun olan  ‘Okuma –Yazma – Dinleme – Konuşma’ olmak üzere dört bölümden oluşan Cambridge ESOL sınavlarına alınırlar. 2.-3.- öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini ölçebilmelerine olanak sağlayan Cambridge Young Learners Sınavları (Starters, Movers) arzu eden öğrencilerimize sunulmaktadır. 4.sınıf öğrencilerimizin hepsi Flyers sınavını alırlar.
 
 
Kangaroo Matematik Sınavı: 
Her yıl Mart ayının üçüncü haftası bütün dünyada 6 milyondan fazla öğrenci, uluslararası bir matematik organizasyonu olan Kangaroo Matematik yarışmasına katılmaktadırlar. Dünya çapında 60’tan fazla ülkede yapılan bu sınava 4. – 8. Sınıf öğrencilerimizle katılıyoruz. Bu yarışmada temel olarak öğrencilerin matematiğe olan ilgisini çekmek ve matematikte yetenekli öğrencileri daha da motive etmek amaçlanmıştır. Yarışma soruları öğrencilerin öğrendiği matematik konularını günlük hayatla ilişkilendirerek, dikkat ve mantık yürütme becerilerini kullanarak çözebileceği sorulardan oluşmaktadır.
 
 
Eko Okullar Projesi:
Eko-Okullar Projesi, okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.  Okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.  Eko-Okullar Projesi’nin (www.eco-schools.org) uluslararası koordinasyonunu, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı FEE", (www.fee-international.org) yürütmektedir.  Ülkemizdeki koordinatörü ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)’dir.
 
 
Yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara verilen Yeşil Bayrak Ödülü, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen çevreci bir etikettir.  Çalışma, çöp - atık - geri dönüşüm, su, enerji, biyolojik çeşitlilik gibi temel çevre konularından biri ile başlatılır.
 
 
Okulumuz, ilk kez 2005-2006 öğretim yılında “Çöp ve Atıklar” konusunda yapmış olduğu çalışmalar sonucu “Yeşil Bayrak” ile ödüllendirilmiştir.  Yeşil Bayrak iki yıl süreli olarak verilir ve iki yıl sonunda bayrağın yenilenmesi için farklı konu başlıklarında çalışmalar yapılır. Her iki yılda bir yeşil bayrağımız yenilenmektedir. Aynı zamanda okulumuz İzmir ili Eko Okullar İl Koordinatörlük görevini de yürütmektedir.