İngilizce bizim için bir yaşam tarzıdır.

 

Anaokulundan sekizinci sınıfa kadar İngilizce okul yaşantımızın önemli bir parçasıdır. İngilizce programımızın amacı öğrencilerimizin bu dili etkin şekilde konuşan, dinleyen, yazan ve okuyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Temel bilgi ve beceriler ile başlayan dil yolculuğu, araştırma yapmaya, proje üretmeye, drama performanslarında yer almaya, edebi eserleri incelemeye, farklı yazı türlerini yazmaya, diğer bir değişle üretmeye doğru  ilerler.

 

Okulumuzun temel hedeflerinden biri olan kaliteli İngilizce öğrenimi, Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika’daki prestijli okullardan gelen lisanslı öğretmenlerimiz ve onların getirdiği farklı kültürel özellikleri ile zenginleşir. Yabancı öğretmenlerimiz bu konuda model oluşturarak öğrencilerimize farklı gelenekleri de tanımalarını ve dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlarlar.

 

İngilizce kullanımını desteklemek amacı ile okulumuzda oluşturulan yaratıcı ortam, ders içi ve dışı etkinliklerle, sunumlarla ve gösterilerle zenginleştirilerek öğrencilerimizin öğrendikleri dili güvenle kullanmalarına olanak sağlar.  Öğrencilerimizin yabancı dil alanındaki gelişimlerini sadece Türk eğitim sistemi içinde değil, uluslararası platformda da değerlendirebilmek amacı ile Cambridge ESOL, Mathletics, Gauss ve AMC-8 Matematik sınavları gibi uluslararası sınavlara girmeleri için teşvik edilirler.