İzmir İzmir SEV’de öğrenim süreci öğrenci merkezli ve beceri kazandırmaya yönelik planlanır ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratılır. Amaç; öğrencilerin gelecekteki yaşamlarını biçimlendirecek düşünce, davranış ve tutumları doğru yönde oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

 

Öğrenciler çeşitli kültür ve dillerin bir arada bulunduğu bir ortamda, zengin akademik ve ders dışı programlarla, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeden yetişirler.

 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri öğrencilerin zihinsel, fiziksel, duygusal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanır. Eğitim anlayışımız bilgiyi sorgulamayı ve anlamlandırmayı temel alır; deneyimleyerek öğrenmeyi değerli kabul eder. Yapılan çalışmalar öğrencileri üreten, eleştirel düşünen, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek, onların sorun çözme becerilerini ve yeterlilik duygularını geliştirmek için araç olarak kullanılırlar.