Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak, sorunların üstesinden gelebilme gücünü geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.

 

PROJELER: 

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak aşağıdaki becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir: 

 

  • İletişim Becerileri ve Empati
  • Problem Çözme Becerileri
  • Temel Değer Yargıları
  • Olumlu Sosyal Davranışlar
  • Çalışma Alışkanlıkları ve Zamanı Etkili Kullanma
  • Özgüven / Kendini Güvenle Ortaya Koyma
  • Dayanıklılık
  • Sağlıklı Fiziksel Gelişim

 

PDR Birimi, öğrenim sürecinin önemli bir halkası olan öğretmenlerle ve ailelerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin eğitimine yönelik seminerler vererek, yeni gelen öğretmenler ve öğrenciler için oryantasyon çalışmaları düzenlemektedir.

 

PDR Birimi hedeflenen davranışları öğrencilerimize kazandırmak üzere yaptığı çalışmaların yanı sıra, birçok okul projesine de öncülük etmekte ve okulumuzdaki olumlu ortama katkıda bulunmaktadır. Bu projeler olumlu sosyal davranışları artırmakta veya probleme yönelik olarak önleyici çalışmaları kapsamaktadır.

 

 

OKULUMUZDA  PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMA VE PROJELER:

 

BECERİ EĞİTİMİ

 

Bilgi kadar beceri gelişiminin önemini benimseyen okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenme performanslarının gelişimini sağlayan ve gelişimlerinin her yönünü destekleyen bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu noktadan hareketle, eğitim programımızda öğrencilerin beceri alanlarındaki ve öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıklar  belirlenmekte ve bu farklılıklardan yola çıkarak hazırlanan etkinliklerle eğitim programımız zenginleştirilmektedir. Yaptığımız bu çalışmalarla öğrencilerimizin  becerilerinin geliştirilmesi ve bunun olumlu şekilde akademik ve sosyal hayatına yansıması hedeflenmektedir.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Özel İzmir SEV Anaokulu ‘ nun hedeflerinden  biri öğrencilere bireysel gelişimlerini destekleyecek ve bireylerarası ilişkilerini etkin kılacak beceriler kazandırmaktır.  Bu hedef doğrultusunda, okulumuzda değerler eğitimine yer verilmektedir. Proje çalışmasında öncelikle öğrencilerimiz  değerlerin anlamı, hayatımızdaki önemi ve yıl boyunca ele alınacak değerler ile ilgili bilgilendirilmektedir. Değerler ; yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan etkinlikler   ile yıl boyunca gerçekleştirilmektedir. Amacımız,  çocukların etkinlikler sürecinde konuyu tanımlamasını, yaşamdaki önemini örneklerle incelemesini, konu hakkında düşünüp, tartışmasını, fikirlerini arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşmasını ve bu değeri içselleştirmesini ve  davranışlarında uygulamasını sağlamaktır.