x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Okulumuzda öğrenciler çeşitli kültür ve dillerin bir arada bulunduğu bir ortamda, zengin akademik ve ders dışı programlarla, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeden yetişirler.

 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri öğrencilerin zihinsel, fiziksel, duygusal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanır.  Eğitim anlayışımız bilgiyi sorgulamayı ve anlamlandırmayı  temel alır;  deneyimleyerek öğrenmeyi değerli kabul eder. Yapılan çalışmalar öğrencileri üreten, eleştirel düşünen, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek, onların sorun çözme becerilerini ve yeterlilik duygularını geliştirmek için araç olarak kullanılırlar.     

 

CIS (Uluslararası Okullar Konseyi) tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda olan okulumuzda öğrenim süreci öğrenci merkezli ve beceri kazandırmaya yönelik planlanır. Olumlu ve güvenli bir öğrenme ortamı yaratılır. Güçlü öğretmen kadromuz  öğrencilerimizin öğrenme performanslarını , farklılıklarını   ve ilgi alanlarını  dikkate alarak  onların bireysel gelişimlerini desteklerken, onları işbirliği içinde çalışmaya ve bir takım oyuncusu olmaya yönlendirirler.

 

21. Yüzyılın temel beceri ve yetkinliklerine sahip olarak mezun olması hedeflenen SEV öğrencileri; kültürel kimliği oluşmuş, küresel bir bakış açısına sahip, farkındalığı yüksek, dijital yeterliliği olan, anadilinde ve ingilizce dilinde yetkin olarak iletişim kuran, sosyal sorumluluklarının bilincinde, temel bilim ve teknoloji yeterlilikleri ile donatılmış bireyler olması  yönünde desteklenirler.

 

İzmir SEV’de öğrencilerimiz öğrenmeyi sever, kaliteli öğretim ile zengin sosyal yaşamın dengeli birlikteliğinin ayrıcalığını yaşarlar. İzmir SEV Öğrenme Modeli SAIL (SEV Approach in Learning) hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız. 

 

YETERLİLİK KAZANDIRMAYA YÖNELİK BİR EĞİTİM ANLAYIŞI

 

SEV Öğrenme Ekosistemi:

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumlarında uzun yıllardır yüksek seviye teknoloji entegrasyonu ile öğrencilerimizin çağın gerekliliklerini karşılayabilecek bilgi birikimine sahip olmaları önem taşımaktadır. Öğrencilerimizi problem çözme becerisine sahip, bilgiye ulaşabilen ve ulaştığı bilgiyi doğru şekilde kullanabilen, bir takımın parçası olabilecek iş birlikli çalışmaya yatkın, teknoloji ile üreten, yaratıcı ve esnek bireyler olarak mezun etmek hedefimizdir.

 

Bu hedefimiz doğrultusunda uzaktan öğretim politikamız; öğrencimizin, uzaktan öğretim için tasarlanmış öğrenme ortamı, materyalleri ve anında geri bildirimleri ile öğrenme rutinleri oluşturabilmelerini, sosyal etkileşimleri ile akran öğrenmesini ve müfredat dışı çalışmalar ile de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişimini desteklemektir.

 

Güçlü teknolojik altyapımıza entegre ettiğimiz “SEV Öğrenme Ekosistemi” kurgulanarak Türkiye’de ilk defa SEV Okullarında kullanılmaya başlanan dijital öğrenme yönetim sistemi “ConnectED Platformu (Blackboard, LMS)” yatırımı gerçekleştirilmiş; öğretmenlerimizin kendi içeriklerini üretebilecekleri “Future Zone” adı verdiğimiz stüdyolar kurulmuştur. Uzaktan öğretim süreciyle ilgili kısa filmimizi buradan izleyebilirsiniz.

 

Yeni teknolojik gelişmeleri takip edip eğitimde kullanılmasında öncülük eden okulumuzda, Eğitim Teknologlarımız okulumuzun öğrenme topluluğuna teknoloji kullanımı ve teknoloji ile üretme konusunda liderlik ederler.

 

Uzaktan öğretimde okul hayatı sadece senkron ve asenkron derslerden oluşmaz, sanal kütüphanemiz, sanal müze gezileri, kulüp çalışmaları, yazar ve uzman kişilerle atölye ve seminerler, spor dersleri, sanat uygulamaları, Rehberlik dersleri, Sanat ve Hayat dersleri, Sağlıklı Yaşam ve Wellness Dersleri gibi farklı birçok çalışma çevrim içi olarak gerçekleşmekte; WISE (Well-being in School Excellence) Programımız ile uyumlu bir şekilde yürütülmektedir.

 

Bilişim Teknolojisi ile Harmanlanmış Eğitim:

 

Küreselleşme, bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda toplumlar artık yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylere gereksinim duymaktadır. Avrupa Birliği tarafından açıklanan yaşam boyu öğrenmede gerekli sekiz temel beceri ve yeterlilikten biri ‘dijital yeterlilik’tir.

 

Bu noktadan yola çıkarak, öğrencilerimize  bilgi ve iletişim teknolojisinin temel becerilerini , çeşitlendirilmiş uygulamalar üzerinden bir program dahilinde kazandırırız.

 

Çağımız öğrencisinin bilgisayara olan ilgisini öğrenme sürecine katkıda bulunacak bir araca dönüştürmek üzere, okulumuzda bilgisayar derslerinin yanısıra, tüm derslerde bilişim teknolojisi  eğitime entegre edilir. Böylece, farklı öğrenme tarzlarına sahip olan öğrencilerimizin, teknolojiden yararlanarak bilgiyi pekiştirmelerine imkan verilir. Bilgi ve iletişim teknolojisinin okul yaşamının içinde yer alması sağlanarak öğrencilerimizde  teknolojinin kullanımı ile ilgili farkındalık ve vizyon yaratılır.

 

Öğrenme Performansını Geliştirme Çalışmaları:

 

Bilgi kadar beceri gelişiminin önemini benimseyen okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenme performanslarının gelişimini sağlayan ve gelişimlerinin her yönünü destekleyen bir eğitim programı hedeflenmektedir. Bu noktadan hareketle, eğitim programımızda öğrencilerin öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıkları belirlenmekte ve bu farklılıklardan yola çıkarak etkinlikler oluşturulmaktadır. Yaptığımız bu çalışmalarla öğrencilerimizin düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bunun olumlu şekilde akademik ve sosyal hayatına yansımasını hedeflemekteyiz.

 

Düşünme Becerileri Eğitimi:

 

Okulumuzda düşünme becerileri dersi  K-5.sınıflar düzeyinde yürütülmektedir. Mind Lab metodolojisinin kullanıldığı  bu derslerin amacı, öğrencilerimizin düşünme becerilerinin yanı sıra  temel yaşam becerilerinin de gelişimini desteklemek, onların kendi potansiyellerinin farkında, bilinçli bireyler olmaları yönünde gelişimlerini sağlamaktır.