Özel İzmir SEV Ortaokulunda öğrenim süreci öğrenci merkezli ve beceri kazandırmaya yönelik planlanır ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratılır. Amaç; öğrencilerin gelecekteki yaşamlarını biçimlendirecek düşünce, davranış ve tutumları doğru yönde oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

 

Her öğrencinin potansiyelini ve becerilerini fark etmesini sağlamak için sürece dayalı değerlendirmede yapılır. Sürece dayalı değerlendirme de öğrenci kendini değerlendirir, öğretmen  öğrencinin gelişim düzeyini ve öğrenme sürecini takip eder ve değerlendirir.