Matematik, bilim ve düşüncenin temel taşlarından biridir.  Özel İzmir SEV Ortaokulunda matematiği öğrenmek, öğrencilerimizin yaşamları ile bağlantılı öğrenme deneyimleri edinmeleri ile sağlanır. Bu şekilde öğrencilerimiz matematiği anlamlandırabilmekte, ilişkiler kurabilmektedirler.

 

Hedefimiz, matematiğin temel kavram ve becerilerinin kazanılmasının yanında, bu becerileri ve kavramları kullanarak, öğrencilerimizin matematik ile bağlantılı düşünebilmeleri, problem çözme stratejilerini farklı alanlarda kullanabilmeleri, diğer bir deyiş ile matematiğin gerçek yaşamda kullanabilecekleri bir araç olduğunu farketmeleridir.

 

Gelişen öğretim yöntemlerini yakından izleyen İzmir SEV Ortaokulunda, matematik derslerinde anlamlı ve kalıcı öğrenme için geliştirilmiş araç ve teknikler kullanılır. Öğrencilerimizin okulumuzda edindikleri teknolojik becerileri matematik alanında kullanabilmeleri için, teknoloji derslere bir sistem çerçevesinde entegre edilmektedir.

 

Matematik eğitimi Özel İzmir SEV Ortaokulunda, matematik yeterliliğinin yanısıra temel bilim ve teknolojik yeterliliği kazandırmak üzere tasarlanmaktadır.