Özel İzmir SEV Ortaokulu Fen Bilimleri Bölümünün amacı; öğrencileri fen bilimlerine ilgi duyan, sorgulayan, araştıran bireyler olarak yetiştirmektir. Bilimsel süreç becerileri öğrencilere ana sınıfından başlamak üzere dikey bir program çerçevesinde kazandırılır.

 

Öğrencilerimizin, karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, gerekli bilgileri toplayarak elde ettikleri verileri, problem çözmede kullanabilmeleri, kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri benimseyen ve uygulayan bireyler olarak orta öğretim kurumlarına hazırlanmaları esastır.

 

Fen Bilimleri eğitim programı, yaratıcı, hayal gücü geniş, yeni düşüncelere açık olan, sağlık ile çevre bilincine sahip, bilimsel okur yazar bireyler yetiştirmek üzere tasarlanır.

 

Öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları,araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır. Bu çerçevede, sınıf dışı öğrenme ortamlarından da (bilim, sanat ve arkeoloji müzeleri, hayvanat bahçesi, doğal ortamlar, çeşitli tesisler  vb.) faydalanılır.