x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Özel İzmir SEV Ortaokulu Fen Bilimleri Bölümünün amacı; öğrencileri fen bilimlerine ilgi duyan, sorgulayan, araştıran bireyler olarak yetiştirmektir. Bilimsel süreç becerileri öğrencilere ana sınıfından başlamak üzere dikey bir program çerçevesinde kazandırılır.

 

Öğrencilerimizin, karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, gerekli bilgileri toplayarak elde ettikleri verileri, problem çözmede kullanabilmeleri, kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri benimseyen ve uygulayan bireyler olarak orta öğretim kurumlarına hazırlanmaları esastır.

 

Fen Bilimleri eğitim programı, yaratıcı, hayal gücü geniş, yeni düşüncelere açık olan, sağlık ile çevre bilincine sahip, bilimsel okur yazar bireyler yetiştirmek üzere tasarlanır.

 

Öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları,araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır. Bu çerçevede, sınıf dışı öğrenme ortamlarından da (bilim, sanat ve arkeoloji müzeleri, hayvanat bahçesi, doğal ortamlar, çeşitli tesisler  vb.) faydalanılır.

 

HEDEFLER:

Fen ve Teknoloji dersi ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

 • Fen bilgisi alanına merak duymak,
 • Sorgulama, araştırma becerisi kazanmak,
 • Alışılmadık durumları değerlendirme, yeni bilgiye ulaşma ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmak
 • Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri benimsemek ve uygulamak,
 • Yaratıcı, hayal gücü geniş, yeni düşüncelere açık olmak,
 • Sağlık ve çevre bilinci geliştirmek,
 • Fen ve teknoloji okuryazarı olmak,
 • Kavramların deney ve aktivitelerle öğrenmek için laboratuvar ve bilim merkezlerinden yararlanmak,
 • Bilimsel araştırma yapmaya ve yapılmış araştırmaları incelemeye istek duymak,
 • Temel kavramları günlük yaşam ve doğa olayları ile ilişkilendirmek,
 • Aktif eğitim tekniklerini, görsel ve işitsel ders araç gereçlerini, bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanmaktır.

 

PROGRAM:

Fen Bilimleri konularının derinliğine kavranması için ders programı araştırma, gözlem ve uygulama etkinlikleri ile desteklenir:

 

Ders konularına paralel geziler ve seminerlerle işlenen konular pekiştirilir.

Bilim Şenliği ve Fen kulüpleri ile öğrencilerin fen bilimlerine ilgi duyması sağlanır.

Bilimsel Proje Yarışmaları ile öğrenciler bilimsel yaratıcılıklarını keşfeder.

Laboratuvar: Fen Bilgisi laboratuvarlarında müfredata uygun deneyler aktif grup çalışmalarıyla uygulanır. Tüm sınıfların haftalık ders programında küçük gruplar halinde (split class) gidilen laboratuvar dersleri vardır.  Sınıf seviyelerine göre hazırlanan deneyler, deney föyü üzerinden takip edilir ve deney raporları hazırlanır, rubrikler (puanlama anahtarı) ile değerlendirilir. Bu aşamada öğrencilerin bilimsel yöntem adımlarını kullanmaları önem taşır.

 

ETKİNLİKLER:

Öğretim yılı boyunca yapılan etkinliklerle, fen bilimleri dersine karşı ilgiyi arttırmak ve fenle ilgili öğrencilerimizin çeşitli alanlarda gelişmeleri hedeflenmektedir.

 

Eğlenceli Bilim Etkinlikleri ve Deney Gösterileri: 

 

Öğle tatillerinde, öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri konuları eğlenceli etkinliklerle deneyimlemeleri ve güncel bilimsel konularla ilgili genel kültürlerinin gelişmesi amacı ile öğrencilerle birlikte değişik aktiviteler planlanır. Bazı ilginç deneyler bahçede öğretmen gözetiminde gerçekleştirilir. Her yıl, UNESCO tarafından kabul edilen özel bilimsel temalar öğrencilere tanıtılır. Tüm bu çalışmalar ile bilime karşı merak uyandırmak ve öğrencilerimizin fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirmeleri amaçlanır.

 

SEV Okulları Ortak Proje Fuarı Etkinlikleri: 

 

Öğrencilerimizin öğretim yılı boyunca hazırladıkları projeler, üç SEV okulunun ortaklaşa düzenlediği Proje Fuarında sergilenir. Bu etkinlikle SEV okullarında bulunan öğrenciler çalışmalarını birbirleri ile paylaşma ve bilgi alışverişinde bulunma imkanı bulurlar.

 

Dünya Su Günü Etkinlikleri: 

 

Öğrencilerin suyun önemini anlamaları amacıyla her yıl 22 Mart’ta düzenlenen etkinliklerdir. Suyun verimli kullanımı ve enerji tasarrufu yönünde aktiviteler, oyunlar oynanarak öğrencilerimizin bu konulara dikkatleri çekilir.

 

NASA -PSSP ( Partner School Science Program – Kardeş Okul Bilim Programı) etkinlikleri:

 

PSSP kulübü ile öğrenciler Amerika’da seçilen kardeş okulları ile uzay konulu projelerini paylaşırken kültür alışverişinde bulunurlar. Proje sunumları NASA ‘ya video konferanslar aracılığı ile gerçekleştirilir. Ayrıca kulüp kapsamında Uzay kampı SEV zirvesi ve Temmuz dönemi e-pal haftası kamplarına öğrencilerin katılması planlanır. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz uzay konusunda araştırmaya ve bilgi edinmeye teşvik edilir.