Programımız, Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Programının kriterlerini temel almış ders kitapları ve teknolojiyle desteklenmektedir. Teknoloji desteği, dil öğreniminin ders saatleri ve sınıfın duvarlarıyla sınırlı kalmasını engelleyerek, arzu eden her öğrencinin kendi hızında ve istediği zaman dil öğrenimini geliştirici kaynaklara ulaşmasını sağlamaktadır. Yabancı dil öğrenimi hedef dille karşı karşıya kalma süresiyle doğrudan orantılı olduğu için, öğrencilerimiz, bu çalışmaları tamamlayarak dil becerilerini geliştirme olanağını bulmaktadırlar.

 

Programımız iletişimsel, öğrenci merkezli ve proje tabanlı yöntemlere öncelik verilerek yapılandırılmıştır. Derslerimizde okuma, yazma, dinlediğini anlama ve konuşma becerilerine eşit şekilde ağırlık verilmektedir.

Öğrencilerimizin ilgisini daima canlı tutacak şekilde farklı etkinliklerden oluşan öğrenme ortamımız, onların öğrenmekte oldukları ikinci yabancı dilde mümkün olduğunca doğal ve anlamlı durumlarda iletişim kurmalarına olanak tanımaktadır. Ders yılı süresince okul içinde düzenlenen çeşitli ders dışı etkinliklerle öğrencilerimizin sosyal,  kültürel ve dilsel gelişimlerine katkı sağlamayı ve gerçekleştirdiğimiz öğle etinlikleri ile öğrencilerin eğlenerek, öğrendiklerini pekiştirmelerini de hedeflemekteyiz.