Program yaş seviyesine uygun olarak bilişim teknolojileri temel kavramları, teknolojinin doğası ve rolü, sağlık ve güvenlik, bilgi ve bilişim güvenliği, grafik tabanlı uygulamalar, kelime işlemci, elektronik çizelge ve grafikler, veri tabanı, sunu, çoklu ortam uygulamaları, masaüstü yayıncılık, iletişim ve değişik yollarla bilgiye erişme ve paylaşma konularını içerir. Seviyelere göre ders içerikleri aşağıdaki gibidir:

 

3. Sınıflar:

 

Günlük hayatta bilişim teknolojileri, Yazılım-donanım kavramları, kelime işlemcide amaca uygun belge oluşturma, sunu hazırlama, elektronik çizelge programında tablo oluşturma, grafik tabanlı programın çeşitli araçlarını kullanarak resim hazırlama, animasyon hazırlama, İnternette araştırma yapma, İnternet kullanırken etik değerler ve güvenlik konularına dikkat etme

 

4. Sınıflar:

 

Bilgisayar nasıl çalışır, kelime işlemcide amaca uygun belge oluşturma, sunu programında hiperlink, elektronik çizelge programında tablo oluşturma ve grafikler, Google Drive kullanımı, İnternette araştırma yapma, İnternet kullanırken etik değerler ve güvenlik konularına dikkat etme

 

5. Sınıflar:

 

Pages, Keynote, Explain Everything, iMovies, Google Drive, elektronik çizelge programında hesap yapma, kodlama

 

6. Sınıflar: 

 

Elektronik çizelge programında formüller ve fonksiyonlar,  algoritma, kodlama, İnternette araştırma yapma, İnternet kullanırken etik değerler ve güvenlik konularına dikkat etme

 

Her seviyedeki öğrenciler Aralık ayında düzenlenen “Hour of Code” etkinliğine katılırlar.