5. Sınıflar:

 

Yabancı dil ağırlıklı programın izlendiği beşinci sınıf seviyesinde müzik dersleri İngilizce olarak verilir. Derslerde öğrencilerimizin temel müzik bilgilerinin öğrenimi yanında çok sesli solo ve koro çalışmaları yaparak var olan şarkı repertuvarları zenginleştirilir. Öğrencilerimiz, bu seviyeden itibaren çeşitli enstrümanları kullanarak seviyesine uygun şarkı eşlikleri yaparlar, besteler ve sergilerler, orkestra çalışmalarında görev almaya başlarlar. Modern teknolojilerden yararlanarak Klasik Batı Müzik tarihi hakkında araştırmalar ve çalışmalar yapılır. Bu dönemlere ait önemli bestecileri tanınır ve eserleri hakkında bilgi sahibi olunur. Öğrencilerimiz bilgisayarda müzik nota yazım programlarını kullanarak kendi yaratımlarını yaparlar.

 

5, 6, 7, ve 8.Sınıflar:

 

5. ve 6. sınıf müzik derslerinde öğrencilerimiz; temel müzik bilgilerinin derslerde kullanımı ve bilgisayarda müzik çalışmalarının yanında yörelerimize özgü folklorik müzikler üzerine incelemeye yönelik araştırmalar ve sunumlar yaparlar, sanatla ilgili her türlü yeniliği takip ederler, yurt ve dünya kültürlerinden derlenmiş çeşitli koral eserlerin söylenmesini öğrenerek çok sesli vokal çalışmaları yaparlar, melodik ve ritmik enstrümanları tanır ve kullanımlarını ile ilgili bilgi sahibi olurlar.

 

Yedinci sınıf müzik dersinde yapılan  çalışmaların temelini müzikle ilgili uygulamalar oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz akademik çalışmalara paralel olarak derslerde tek ve çok sesli vokal çalışmaları, farklı enstrümanlarla (yerli-yabancı, çeşitli türlerde) işlenen temalara uygun şarkılara eşlik çalışmaları yaparlar ve okul ortamında sergilerler. Öğrencilerimiz farklı türlerdeki müzikleri tanımak amacıyla hazırladıkları projelerin sunumunu yaparlar. Ulusal ve uluslararası müzik aktivitelerine katılma konusunda da teşvik edilen öğrencilerimiz sanatla ilgili her türlü yeniliği, konser ve etkinlikleri önemli ölçüde takip ederler.

 

Sekizinci sınıf müzik dersinde yapılan çalışmaların temelini müzikle ilgili uygulamalar ve genel müzik kültürü konusu oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin bu seviyede orkestra çalışmaları ön plana çıkmakta, yerli yabancı seçkin eserler çalışılmakta ve sahne ortamında sergilenmektedir. Sahne uygulama çalışmalarıyla beraber akademik çalışmalar da paralel olarak yürütülmekte olup müziğin tarih içindeki gelişiminin incelenmesi, konularla bağlantılı dinletiler, belgeseller, filmler, müzikaller ve konserlerin izlenmesi, yorumlanması yapılmaktadır. Farklı müzikal ortamlar sunarak öğrencilerimizin sanatın çok renkliliğini tanımalarını sağlamak en önemli hedefimizdir.