5. Sınıflar

Beşinci sınıflar İngilizce programında İngilizce Hazırlık benzeri bir program yürütülmektedir. Haftada onsekiz saat olan program farklı ama temelde öğrenciyi bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlayan üç temel dersten oluşmaktadır.

 

Core English ( Temel İngilizce ): Dil yapılarının öğrenildiği bu derste öğrencilerimiz konusunu kendilerinin belirledikleri yıl boyunca sürecek olan Genius Hour projesi dışında, öğrendikleri kelime ve gramer yapılarını kullanarak hazırladıkları tema bazlı projeler yaparlar. Gramer ve kelime çalışmaları, abone olduğumuz dijital video kütüphanesi ve oyunlarla çeşitlendirilerek farklılaştırılır.

 

Language Arts ( Dil Sanatları ): Öğrencilerimiz, yaş ve ilgi alanlarına uygun çeşitli öykü, roman, metin ve şiirleri okuyarak incelendikleri ve yorumladıkları bu derste sözlü ve yazılı olarak kendilerini akıcı ve yaratıcı bir biçimde ifade etme olanağını bulurlar. Kullanılan farklılaştırılmış dijital okuma programı her öğrencinin kendi okuma düzeyine ve hızına göre okuma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

 

Spoken Arts ( Konuşma Sanatı ):  İngilizce iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu derste öğrenciler görselleri ve beden dilini kullanmak gibi  etkili konuşma ve sunum yapma tekniklerini öğrenerek uygularlar.Ayrıca bilgilendirme, ikna etme, karşılaştırma gibi farklı amaçlara yönelik konuşmaların hangi yöntemlerle yapılacağını da öğrenirler. Her sunum sonrasında sadece öğretmen değil, öğrencinin kendisi ve sunumu dinleyen tüm öğrenciler değerlendirme yaparak görüşlerini bildirirler. Böylece öğrenciler başkalarını takdir etme, etkin dinleme, empati kurma ve pozitif eleştirme gibi becerileri de öğrenmiş olurlar.

 

Her hafta gerçekleştirien Kütüphane derslerinde yapılan kitap aktiviteler ile hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmakta, hem de beşinci sınıf İngilizce programı desteklenmektedir. Öğrenciler ayrıca, her ay kütüphaneden kendi seçtikleri bir romanı okuyarak, bu romanla ilgili yaratıcı bir kitap projesi hazırlarlar.

Yıl sonunda beşinci sınıf öğrencilerimizin tümü okulumuzda düzenlenen Cambridge ESOL KET for Schools sınavına girerler.

 

6. Sınıflar

Haftada oniki saat olan 6. sınıf İngilizce programı farklı ama temelde öğrenciyi bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlayan iki temel dersten oluşmaktadır. Program ayrıca haftada bir saatlik etüt ile desteklenmektedir.

 

Core English ( Temel İngilizce ): Dil yapılarının öğrenildiği bu derste öğrencilerimiz öğrendikleri kelime ve gramer yapılarını kullanarak hazırladıkları tema bazlı projeler yaparlar.

 

Language Arts ( Dil Sanatları ): Öğrencilerimiz, yaş ve ilgi alanlarına uygun çeşitli öykü, roman, metin ve şiirleri okuyarak incelendikleri ve yorumladıkları bu derste sözlü ve yazılı olarak kendilerini akıcı ve yaratıcı bir biçimde ifade etme olanağını bulurlar. Kullanılan farklılaştırılmış dijital okuma programı her öğrencinin kendi okuma düzeyine ve hızına göre okuma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

Her hafta gerçekleştirilen Kütüphane derslerinde yapılan kitap aktiviteler ile hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmakta, hem de 6. sınıf İngilizce programı desteklenmektedir. Öğrenciler ayrıca, her ay kütüphaneden kendi seçtikleri bir romanı okuyarak, bu romanla ilgili yaratıcı bir kitap projesi hazırlarlar.

 

7. Sınıflar

Haftada onbir saat olan 7. sınıf İngilizce programı farklı ama temelde öğrenciyi bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlayan üç temel dersten oluşmaktadır. Program ayrıca haftada bir saatlik etüt ile desteklenmektedir.

 

Core English ( Temel İngilizce ): Dil yapılarının öğrenildiği bu derste öğrencilerimiz öğrendikleri kelime ve gramer yapılarını kullanarak hazırladıkları tema bazlı projeler yaparlar. Ayrıca Eko-okul projesi kapsamında sınıfta ve okul serasında çevreyle ilgili sorgulama ve araştırmaya dayalı projeler yapılmaktadır.

 

Language Arts ( Dil Sanatları ): Öğrencilerimiz, yaş ve ilgi alanlarına uygun çeşitli öykü, roman, metin ve şiirleri okuyarak incelendikleri ve yorumladıkları bu derste sözlü ve yazılı olarak kendilerini akıcı ve yaratıcı bir biçimde ifade etme olanağını bulurlar. Kullanılan farklılaştırılmış dijital okuma programı her öğrencinin kendi okuma düzeyine ve hızına göre okuma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

 

21st Yüzyıl Becerileri: Medya okuryazarlığı, dijital vatandaşlık ve küresel okuryazarlıkla ilgili temel kavram ve konuların işlendiği bu derste öğrenciler etkili iletişim, işbirliği, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirme imkanını bulmaktadırlar.

İki haftada bir gerçekleştirilen Kütüphane derslerinde yapılan kitap aktiviteler ile hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmakta, hem de 7. sınıf İngilizce programı desteklenmektedir. Öğrenciler ayrıca, her ay kütüphaneden kendi seçtikleri bir romanı okuyarak, bu romanla ilgili yaratıcı bir kitap projesi hazırlarlar.

 

8. Sınıflar

Haftada yedi saat olan 8. sınıf İngilizce programı farklı ama temelde öğrenciyi bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlayan iki temel dersten oluşmaktadır..

 

Core English ( Temel İngilizce ): Dil yapılarının öğrenildiği bu derste öğrencilerimiz öğrendikleri kelime ve gramer yapılarını kullanarak hazırladıkları tema bazlı projeler yaparlar.

 

Language Arts ( Dil Sanatları ): Öğrencilerimiz, yaş ve ilgi alanlarına uygun çeşitli öykü, roman, metin ve şiirleri okuyarak incelendikleri ve yorumladıkları bu derste sözlü ve yazılı olarak kendilerini akıcı ve yaratıcı bir biçimde ifade etme olanağını bulurlar.