Fen Bilimleri konularının derinliğine kavranması için ders programı araştırma, gözlem ve uygulama etkinlikleri ile desteklenir:

 

Ders konularına paralel geziler ve seminerlerle işlenen konular pekiştirilir.

Bilim Şenliği ve Fen kulüpleri ile öğrencilerin fen bilimlerine ilgi duyması sağlanır.

Bilimsel Proje Yarışmaları ile öğrenciler bilimsel yaratıcılıklarını keşfeder.

 

Laboratuvar: Fen Bilgisi laboratuvarlarında müfredata uygun deneyler aktif grup çalışmalarıyla uygulanır. Tüm sınıfların haftalık ders programında küçük gruplar halinde (split class) gidilen laboratuvar dersleri vardır.  Sınıf seviyelerine göre hazırlanan deneyler, deney föyü üzerinden takip edilir ve deney raporları hazırlanır, rubrikler (puanlama anahtarı) ile değerlendirilir. Bu aşamada öğrencilerin bilimsel yöntem adımlarını kullanmaları önem taşır.