Türkçe dersi temel olarak; okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi konularını kapsar. MEB’in Türkçe kitabı ve öğrenci çalışma kitaplarıyla dersler sürdürülürken, okuma – anlamayı geliştirmek için farklı yazarların kitapları seçilir. Okuma çalışmaları evde ve sınıf içinde yürütülür. Okumanın bir yaşam biçimi olduğu öğretilerek öğrenciler düzenli okumaya özendirilir.

 

Türkçe dersinde öğretilenler çeşitli etkinlik ve uygulamalarla pekiştirilir:

 

  • Ön araştırmaya dayalı yazılı ve sözlü anlatım çalışmaları ve sunumlar
  • Çeşitli metinlerin grup çalışmasıyla oyunlaştırılması,
  • Anı, fıkra, resim, fotoğraf, müzik ve şiirden hareketle metin yazma,
  • Gazete ve dergi gibi yayınlar hazırlama,
  • Öğrenci gruplarıyla röportaj yapma,
  • 7. ve 8. Sınıflarda orta öğretim kurumlarına geçişe yönelik test çalışmaları.