İkinci yabancı dil programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

  • Temel ya da orta düzey metinleri okuyup anlayabilmek,
  • Düzeylerine uygun olarak cümle, paragraf ya da diyalog yazabilmek,
  • Düzeylerine uygun konuşmaları anlayabilmek,
  • Düzgün bir telaffuzla, düzeylerine uygun diyaloglar üretmek,
  • Öğrendikleri dilin kültürünü tanımak.
  • Temel anlamda anlama ve kendini ifade etme becerilerini kazandırmak,
  • Öğrenilmiş bilgi ve becerileri günlük yaşamlarına taşıyabilmelerini sağlamak,
  • İkinci yabancı dil bilmenin onlara sağlayacağı avantajlarla ilgili öğrencilerimizde farkındalık yaratmak.
  • Farklı bir kültürü tanıyarak küresel bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.