Bilişim Teknolojileri (ve Yazılım) dersi ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

  • Kelime işlemci, sunu ve hesaplama tablo programlarını seviyelerine uygun kullanabilmek,
  • Hedeflenen çalışma için en uygun yazılımı seçebilmek,
  • Teknolojiye dayalı yeni materyaller üretebilmek,
  • Bilişim teknolojilerini kullanarak istenilen bilgiye ulaşabilmek,
  • Bilişim teknolojileri alanında sadece tüketici değil, üretici haline gelmek, kodlayabilmek,
  • Sosyal medya ortamında karşılaşılabilecek olumsuzluklardan haberdar olmak ve tedbirini alabilmek,
  • Bilişim teknolojilerini kullanırken etik değerlere saygı duymak
  • Sorumluluk sahibi bir dijital vatandaş yetiştirmek.

 

Dersler haftada bir saat split gruplarda ve uygulamalı yapılır. Her öğrenci kendi bilgisayarında çalışır ve ürünler öğrencilerin  kendi dijital klasörlerine kaydedilir.