Okulumuza özgü olarak hazırlanmış olan İngilizce müfredatımız, Amerika Common Core English Language Arts müfredatı ile Avrupa Birliği Ortak Diller Çerçeve programından adapte edilerek yapılandırılmıştır. Programımız sadece geleneksel dil eğitimi ile sınırlı kalmaz; dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı ve küresel okuryazarlıkla ilgili çalışmaları da içerir.

Anaokulu ve ilkokulda temel bilgi ve beceriler ile başlayan dil yolculuğu, sorgulama ve araştırma bazlı projeler yapmaya, drama performanslarında yer almaya, edebi eserleri incelemeye, farklı türlerde akademik ve yaratıcı yazma çalışmaları yapmaya, kısaca üretmeye doğru  ilerler. İngilizce kullanımını desteklemek amacı ile okulumuzda oluşturulan yaratıcı ortam, ders içi ve dışı etkinliklerle, sunumlarla ve gösterilerle zenginleştirilerek öğrencilerimizin öğrendikleri dili güvenle, keyifli ve motive edici bir ortamda kullanmalarına olanak sağlar. 

Değerlendirmeye bakış açımız not değil, öğrenme odaklıdır. Öğrenciler yanlış yapmaktan korkmak yerine, yanlışlarından öğrenmeye teşvik edilir. Çeşitli alternatif değerlendirme araçları, portfolyo, öz ve akran değerlendirme formlarıyla öğrenciler dildeki gelişimlerini gözlemlemeleri, zayıf ve güçlü yönlerini tespit ederek öğrenme sürecinin bir sonraki aşaması için hedef belirlemeleri ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri doğrultusunda yönlendirilir.

Öğrencilerimizin yabancı dil alanındaki gelişimlerini sadece okul içinde değil, uluslararası platformda da değerlendirebilmek amacı ile Cambridge ESOL sınavları gibi uluslararası sınavlara girmeleri sağlanır.