Sosyal Bilgiler programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

  • Türkiye’nin beşeri, coğrafi, ekonomik, siyasal ve sosyal yapısını kavramak,
  • Demokrasi ve vatandaşlık bilinci geliştirmek,
  • Türk tarihini yansız olarak değerlendirip geleceğe dair doğru sonuçlar çıkarabilmek,
  • Çok yönlü bir tarih bilinciyle etnik ve dini farklılıklara karşı saygı ve hoşgörüyle yaklaşmak,
  • İnsan haklarına saygı duymak, kendi haklarını bilmek ve savunabilmek,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirmek,
  • Eğitim sürecinde aktif olarak yer almak ve kazandığı becerileri yaşamına taşıyabilmek
  • Bir sorun karşısında problem çözebilmek,
  • Basılı ve görsel kaynaklardaki bilgilere ulaşmak,
  • Görsel okuma ve karşılaştırma yapmak.