Fen ve Teknoloji dersi ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

 • Fen bilgisi alanına merak duymak,
 • Sorgulama, araştırma becerisi kazanmak,
 • Alışılmadık durumları değerlendirme, yeni bilgiye ulaşma ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmak
 • Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri benimsemek ve uygulamak,
 • Yaratıcı, hayal gücü geniş, yeni düşüncelere açık olmak,
 • Sağlık ve çevre bilinci geliştirmek,
 • Fen ve teknoloji okuryazarı olmak,
 • Kavramların deney ve aktivitelerle öğrenmek için laboratuvar ve bilim merkezlerinden yararlanmak,
 • Bilimsel araştırma yapmaya ve yapılmış araştırmaları incelemeye istek duymak,
 • Temel kavramları günlük yaşam ve doğa olayları ile ilişkilendirmek,
 • Aktif eğitim tekniklerini, görsel ve işitsel ders araç gereçlerini, bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanmaktır.