Matematik dersiyle öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

  • Matematik derslerine yönelik olumlu tutum geliştirme,
  • Sayı bilgisi ve işlem becerisi kazanma
  • Problemi anlama, şemalarla ifade edebilme, Farklı çözüm yolları keşfetme,
  • Matematiğin yalnızca ölçme ve hesaplama değil aynı zamanda bunları yorumlama ve sonuç çıkarma olduğunu kavrama,
  • Matematikte kullanılan sembol ve terimleri öğrenme,
  • Matematik ve günlük yaşam arasındaki ilişkiyi kavrayarak öğrendiklerini yaşama aktarma,
  • Sistematik düşünme yeteneği geliştirme,
  • Neden-sonuç ilişkisini kavrama