Türkçe dersi ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

  • Okumak, okudukları üzerinde eleştirel düşünüp yorum yapabilmek,
  • Düşündüklerini sözle ve yazılı olarak düzenleyip aktarabilmek,
  • Bir topluluk karşısında konuşabilme becerisi geliştirmek,
  • Türkçeyi yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygun olarak kullanmak,
  • Bir metni yanlışsız ve anlamlı okuyabilmek,
  • Türk ve dünya edebiyatının önemli yapıtlarını okuyarak, dil becerisini ve okuma zevkini geliştirmek.

 

Dersin hedeflerine ulaşmak için öğrenme çeşitli yöntem ve materyallerle desteklenir:

 

  • Öğrenciler çeşitli etkinliklerde sunucu, konuşmacı, oyuncu gibi görevler alarak topluluk karşısında konuşma cesareti kazanırlar.
  • Öğretilen dil bilgisi kuralları testlerle pekiştirilir.
  • Öğrencilerin yanlışsız okumaları ve sözcükleri doğru söylemeleri için sesli okuma çalışmaları yapılır.
  • Görsel ve uygulamalı çalışmaları artırmak için interaktif programlar hazırlanır.