5. sınıflarda Çocuk Hakları ve Sivil Toplum kuruluşlarıyla ilgili konularımızda assembly ve geziler yapılmaktadır. Ayrıca sene içerisinde Ürettiklerimiz ünitesi kapsamında fabrika gezisi düzenlenmektedir. Derslerimizde öğrencilerin sorgulaması, merak etmesi, teknolojiyi kullanması ve yeni projeler üretmesine yönelik etkinlikler yapılmaktadır.

 

6.sınıflarda bilimsel araştırma projeleri yapılmaktadır. Bu projelerde öğrencilere bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı öğretilirken aynı zamanda merak ettikleri konuları derinlemesine araştırma fırsatı verilmektedir. Ayrıca her sene öğrencilerin ihtiyacına göre geziler düzenlenmektedir. Öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerileri kazandırmak da hedeflerimiz arasındadır.

 

İzmir tarihinin önemli bir parçası olan Kemeraltı,  7. sınıflarımızla yapılan  Kemeraltı projesi geziyle öğrencilerimize tanıtılır. Disiplinlerarası bir çalışma olan Kemeraltı projesinde öğrenciler bu tarihi mekanla ilgili Türkçe ve Sosyal Bilgiler kapsamında çalışmalar yaparlar. 2010-2011 yılında yapılan Kemeraltı Projesi çalışmaları, ‘ Urban Kids Tribe’ başlıklı Comenius projesinin içinde de yer almıştır.

 

8. sınıf öğrencileri için her yıl, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük programı dahilinde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış  olan Çanakkale’ye bir okul gezisi düzenlenir. Gezinin amacı, öğrencilerimizin müfredat programında yer alan Çanakkale Savaşlarını ,savaşın yapıldığı yerleri gezip görerek öğrenmelerini sağlamaktır.