Öğretim yılı boyunca yapılan  etkinliklerle , fen  bilimleri dersine karşı ilgiyi arttırmak  ve  fenle ilgili öğrencilerimizin çeşitli alanlarda gelişmeleri hedeflenmektedir.

 

Eğlenceli Bilim Etkinlikleri ve Deney Gösterileri: 

 

Öğle tatillerinde, öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri konuları eğlenceli etkinliklerle deneyimlemeleri ve güncel bilimsel konularla ilgili genel kültürlerinin gelişmesi amacı ile öğrencilerle birlikte değişik aktiviteler planlanır. Bazı ilginç deneyler bahçede öğretmen gözetiminde gerçekleştirilir. Her yıl, UNESCO tarafından kabul edilen özel bilimsel temalar öğrencilere tanıtılır. Tüm bu çalışmalar ile bilime karşı merak uyandırmak ve öğrencilerimizin fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirmeleri amaçlanır.

 

SEV Okulları Ortak Proje Fuarı Etkinlikleri: 

 

Öğrencilerimizin öğretim yılı boyunca hazırladıkları projeler, üç SEV okulunun ortaklaşa düzenlediği Proje Fuarında sergilenir. Bu etkinlikle SEV okullarında bulunan öğrenciler çalışmalarını birbirleri ile paylaşma ve bilgi alışverişinde bulunma imkanı bulurlar.

 

Dünya Su Günü Etkinlikleri: 

 

Öğrencilerin suyun önemini anlamaları amacıyla her yıl 22 Mart’ta  düzenlenen etkinliklerdir. Suyun verimli kullanımı ve enerji tasarrufu yönünde aktiviteler, oyunlar oynanarak öğrencilerimizin bu konulara dikkatleri çekilir.

 

NASA -PSSP ( Partner School Science Program – Kardeş Okul Bilim Programı) etkinlikleri:

 

PSSP kulübü ile öğrenciler Amerika’da seçilen kardeş okulları ile uzay konulu projelerini paylaşırken  kültür alışverişinde bulunurlar. Proje sunumları NASA ‘ya video konferanslar aracılığı ile gerçekleştirilir. Ayrıca kulüp kapsamında Uzay kampı SEV zirvesi ve Temmuz dönemi e-pal haftası kamplarına öğrencilerin katılması planlanır. Bu çalışmlarlarla öğrencilerimiz uzay konusunda araştırmaya ve bilgi edinmeye teşvik edilir.