Bilgisayar Dersi Öğretim Programı aşağıda verilen üç öğrenme alanını içermektedir:
 
  • Temel İşlemler ve Kavramlar
  • Bilişim Teknolojileri’nin Kullanımı
  • Bilişim Teknolojileri’nde İleri Uygulamalar
 
Bu üç ana öğrenme alanının yanı sıra öğrencilerin Bilişim Teknolojileri konusundaki bilimsel gelişmelerine yardımcı olması ve Bilişim Teknolojileri’nin kullanımı sırasında uymaları gereken sosyal değerleri göz önüne alan aşağıdaki iki öğrenme alanına ait kazanımlar bütün programa dağıtılmıştır.
 
  • Bilişim Teknolojileri’nde Bilimsel Süreç
  • Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler
 
Okulumuzda 3 ve 4.sınıflarda Bilişim Teknolojileri dersi olarak küçük gruplarda haftada bir ders saati olarak işlenmektedir.
 
Yukarıda belirtilen alanlara uygun olarak programda resim programı, kelime işlemci, elektronik çizelge, veri tabanı, sunu programı, çoklu ortam uygulamaları, iletişim ve masaüstü yayıncılık yer almaktadır. Aynı zamanda ilkokulda her sınıf seviyesine ait IPAD sınıf setleri bulunmaktadır. Öğrenciler IPAD aplikasyonlarının eğitimlerini alırlar.Bilişim Teknolojileri derslerinde bu aplikasyonların kullanımlarının eğitimleri de verilmektedir.