Beden eğitimi öğretim programının temel amacı; bireyin fiziksel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin yaparak-yaşayarak ve aşamalı şekilde düzenlenmiş öğrenme etkinliklerine katılmaları ve etkinlik sürecinin sonunda ne kadar gelişme sağladıklarının farkında olmaları gerekir.
 
İlk 3 yılda öğrenci, yer değiştirme, dengeleme ve nesneleri kontrol eden hareketleri yapmada olgunluk ve çok yönlülük kazanır.
 
Öğrenciler, Beden Eğitimi dersi için aşamalı şekilde düzenlenmiş etkinliklerle hareket yeteneklerini geliştirir, bedenlerini tanır ve bedensel potansiyellerini keşfederler. Etkinlikler aynı zamanda sistemli çalışma, rekabet, takım ruhu, liderlik gibi tutumları geliştirmeyi de hedefler. Bu sayede özgüven, bağımsız karar verme ve harekete geçme becerileri gelişir.
 
1.ve 2. Sınıflarda jimnastik ve atletizm ana konu olarak seçilir ve çeşitli oyunlar ve etkinliklerle derslerimiz planlanır. Ayrıca diğer disiplinleri de destekleyici eğitsel oyunlara yer verilir.
 
3. ve 4. sınıflar Beden Eğitimi programımız, öğrencilerimizin bireysel olarak fitness düzeylerini arttırmayı, psikomotor becerilerini geliştirmeyi hedefler. Jimnastik, atletizm, toplu spor branşları olarak voleybol, basketbol, futbol,hentbol, badminton, programımız kapsamında  ele alınmaktadır.
 
Milli Eğitimin programına ek olarak yabancı kaynaklardan faydalanılarak hazırlanan aktiviteler ve oyunlar hem öğrencilerimize farklı kültürlerin sporlarını tanıtır, hem de beceri gelişimi desteklenir. Lacrosse, baseball, flag Football, tenis, golf, paraşüt, beanbag activity, deckring bunlara örneklerdir.