Müzik Dersi Öğretim Programı, “Dinleme - Söyleme - Çalma”, “Müziksel Algı ve Bilgilenme”, “Müziksel Yaratıcılık” ve “Müzik Kültürü ” adı altında dört temel öğrenme alanı üzerine oturtulmuştur.

 

Okulumuzda 1.sınıftan 4.sınıfa kadar bu öğrenme alanlarına yönelik kazanımları edinebilmeleri için çeşitli sınıf içi uygulamalara yer verilmektedir. Yine okulumuzda farklı kültürlerin müziklerini tanıma çalışmalarına, koro çalışmalarına, enstrüman bilgisi çalışmalarına ve sahne performanslarına çok önem verilir. İlkokulda  Orff çalgıları, blokflüt ve melodika ile çalgı eğitimi başlar. Gelenekselleşmiş olan Kış ve Bahar Konserleri ise, her öğrenciye, koro ya da solo şarkı söyleme, orkestra içinde enstrüman çalarak müzik yapma ve sahne performansı sergileme imkanı tanır. Öğrencilerin bireysel performanslarını sergiledikleri dinleti günleri de sanatsal ve sosyal bir iletişim ortamı yaratır.