Görsel Sanatlar dersi; Görsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras Sanat Eleştirisi ve Estetik olmak üzere üç öğrenme alanını kapsar. Görsel Sanatlar  Dersi Programı, öğrencinin birikimini, gelişim basamaklarını ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurur. Öğrenciyi merkeze alır.

 

Program, öğrencilere görsel sanatlar ile ilgili bilgileri sunarken tasarım ve uygulama becerileri kazandırır, onların yeni bilgi ve çözümler üretmeyi alışkanlık haline getirmelerini de destekler.