Okulumuzda, ”Avrupa Dil Çerçeve Programı” standartları ve US Core Standards for Language Arts’a uygun bir İngilizce programı vardır. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü İngilizce müfredatı geliştirilerek ve ders saatleri arttırılarak, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanır. İngilizce sınıfları, kullanılan kitaplar ve malzemeler, okuma programları, her sınıf seviyesinde hazırlanan İngilizce gösterileri, sunumlar, kulüp ve etkinlikler de bu zengin programın önemli parçalarıdır. İngilizce programını güçlendirmek üzere planlanan ve yabancı kütüphanecimiz tarafından yürütülen kütüphane dersleri de programımızı destekler. Öğrencilerin, İngilizce düzeylerini uluslararası standartlarda ölçmek için seviyelerine uygun çeşitli sınavlara katılmalarına fırsat tanınır.

 

Öğrencilerimizin İngilizce’yi etkin olarak öğrenmeleri amacı ile ilkokulda üçüncü sınıfa kadar bir yabancı ve bir Türk öğretmen ile beraber, küçük gruplar halinde çalışmalar yapılır. Dördüncü sınıftan itibaren sadece yabancı öğretmenlerimizden oluşan kadro ile İngilizce programına devam edilir.

 

Öğrencilerimizin yaratıcı yönlerini geliştirmeleri, ikinci bir dilde iletişim kurma özgüvenini deneyimleri için her sınıfın gerçekleştirdiği İngilizce gösterilerimiz, dil kulüplerimiz, çeşitli sunumlarımız ve disiplinler arası oluşturulan projelerimiz vardır.

 

Programımız dört ana öğrenme alanı üzerine inşa edilmiştir: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. SEV Anaokulunda başlayan yoğun program ile öğrencilerimiz küçük yaştan başlayarak dört temel alanda da gelişirler. SEV İngilizce müfredatımız ve müfredat hedeflerimiz derslerde yapılan aktivitelerin, projelerin ve kitap seçimlerimizin alt yapısını oluşturur. Öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçları olduğu bilinciyle, akademik hedeflere ulaşılırken çeşitli öğretim tekniklerinden yararlanılarak, öğrencilere ikinci dilde başarılı olmaları için destek sağlanır. SEV’deki hedeflerimizden birisi de öğrencilerimizin İngilizce’lerini dış kaynaklı seviye tespit sınavlarına hazırlıklı olabilecek düzeye getirmelerinde yardımcı olmaktır.

 

Anaokulunda dinleme ve anlama, anladıklarını gösterme ile başlayan dil eğitimi, ilk yıllarda öğrencilerin temel ihtiyaç ve isteklerini ifade etmeleri, yönergeleri takip etmeleri, sınıf yaşamlarını sürdürecek terimlerini kullanabilecek düzeye gelmeleriyle devam eder. Kelime hazineleri gelişirken, temalar ve üniteler ile kazanılan dil kalıpları öğrencilerin dağarcığını zenginleştirirler. Öğrenciler, onlar için yaratılan İngilizce dil ortamlarını takdir eder ve çok dilliliğin değerini kabul ederler. Temel bilgi ve beceriler ile başlayan dil yolculuğu öğrencilerimizin bu dili işlevsel olarak kullandıkları düzeye gelmesi ile devam eder. Bu aşamada öğrencilerimiz edebi analizler yapar, üst düzeyde fikirlerini ifade edilebildikleri makaleler, kompozisyonlar yazar, akademik tartışmaların içinde yer alır, drama çalışmaları yapar ve projeler üretir hale gelirler. Öğrenciler analiz, tartışma ve edebi eserlere dayalı etkili yazım becerilerini sergilerler. İngilizce olarak iyi düzeyde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilirler.

 

İngilizce programımızın başarısını tespit etmek adına öğrenci çalışmaları/ gelişimleri sürekli olarak ölçülür ve değerlendirilir. Çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı programımızda, öğrenci ürünleri büyük önem taşır ve portfolyo sunumları ile desteklenir.

 

Anaokulu 4 yaş seviyesinde 18 saat ve 5 yaş seviyesinde 12 saat olarak başlayan İngilizce programımız,  birinci ve ikinci sınıfta on saat ile bir yabancı ve bir Türk öğretmenden oluşan ekiplerle ve küçük gruplar içinde yapılan öğretimle devam eder. Üçüncü sınıfta on bir ders saatine çıkan İngilizce dersleri de küçük gruplar içinde ve yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan ekiple yürütülür. Dördüncü sınıftan başlayarak sadece yabancı öğretmenlerin görev aldığı programımız haftada on dört ders saati ile devam eder. Her seviyede etüd derslerimiz öğrencilerimizi bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen ve her öğrencinin katılma olanağı elde ettiği ilave dersler olarak programda yer alırlar.

 

 1. Sınıflar

Anaokulunda öğrencilerimizin yoğun olarak İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye başladıkları İngilizce yolculuğu, birinci sınıfta okuma – yazma becerisinin kazanılmasıyla, İngilizce okuma ve yazma alanlarına yayılır.

 

İngilizce iletişim kurabilmek için gerekli olan temel kelime ve cümle kalıplarının şarkı, oyun, drama, kitap çalışmaları gibi çeşitli aktiviteler ile öğrenilmeye devam edildiği ve anaokulunun verdiği altyapının üzerine inşaa edilen birinci sınıf İngilizce sınıflarında eğlenerek öğrenme esastır.

 

Haftada 12 saat İngilizce derslerinin büyük bir bölümü küçük gruplar halinde yapılır. Çift-dilli Türk öğretmenlerimiz ve Avrupa veya Kuzey Amerika’dan gelen yabancı öğretmenimizin görev aldığı bu seviyede sınıf-içi iletişiminde İngilizce kullanılır.

 

İki haftada bir gerçekleşen Kütüphane derslerimizde, yabancı kütüphane öğretmenimiz tarafından yapılan kitap aktiviteleri ile hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmakta, hem de birinci sınıf İngilizce programını desteklenmektedir. Öğrenciler, sınıf içerisinde öğrendikleri kelime ve cümle kalıplarını farklı bir ortam ve amaç içerisinde kullanarak pratik etme fırsatı elde etmektedirler.

 

Uluslararası proje üzerinde çalışan öğrencilerimiz, İngilizce’yi farklı bir ülkede yaşayan yaşıtları ile iletişim kurmak amacıyla kullanarak, çok dilliliğin önemini küçük yaşlardan itibaren anlamış olmaktadırlar.

 

 2. Sınıflar

 

İkinci sınıf İngilizce programı, okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında gelişmeye başlayan öğrencilerin bu gelişimini desteklemektedir. Sesletişim (Phonics) dersleri, yeni öğrendikleri kelimelerin telaffuzu ve yazımı konusunda farkındalık yaratmaktadır.

 

Haftada 12 saat İngilizce derslerinin büyük bir bölümü küçük gruplar halinde yapılır. Çift-dilli Türk öğretmenlerimiz ve Avrupa veya Kuzey Amerika’dan gelen yabancı öğretmenimizin görev aldığı bu seviyede sınıf-içi iletişiminde İngilizce kullanılır.

 

İki haftada bir gerçekleşen Kütüphane derslerimizde, yabancı kütüphane öğretmenimiz tarafından yapılan kitap aktiviteleri ile hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmakta, hem de ikinci sınıf İngilizce programını desteklenmektedir. Öğrenciler, sınıf içerisinde öğrendikleri kelime ve cümle kalıplarını farklı bir ortam ve amaç içerisinde kullanarak pratik etme fırsatı elde etmektedirler.

 

Uluslararası bir proje üzerinde çalışan öğrencilerimiz, İngilizce’yi farklı bir ülkede yaşayan yaşıtları ile iletişim kurmak amacıyla kullanarak, çok dilliliğin önemini küçük yaşlardan itibaren anlamış olmaktadırlar.

 

Yıl sonunda öğrencilerimizin okulumuzda düzenlenen Cambridge Young Learners Sınavlarından Starters sınavına girme fırsatı elde ederler.

 

 

 3. Sınıflar

 

Üçüncü sınıf İngilizce programı temel kelime ve cümle kalıplarından daha karmaşık dil yapılarına geçilen, dilbilgisinin yanı sıra metin çalışmalarının da yapıldığı bir yıldır. Metin çalışmalarında US Core Standards for Language Arts ( ELA ) kazanımlarından olan okunan metnin okuyucu tarafından daha iyi anlaşılması ve yorumlanabilmesine olanak sağlayan Reading Strategies (Okuma Stretejileri) ‘ne ve Writing Process ( Yazım Süreci ) ‘ne giriş yapılır.

 

Tam cümle ile, dilbilgisi, imla ve noktalama kurallarına uygun olarak yazma ile doğru telaffuz, ses tonu ve vurgu ile okumaya vurgu yapılan ders-içi çalışmalar akıcılığın yanı sıra doğru kullanımının da önemli olduğu bilinci öğrencilere kazandırılmaktadır.

 

Haftada 12 saat İngilizce derslerinin büyük bir bölümü küçük gruplar halinde yapılır. Çift-dilli Türk öğretmenlerimiz ve Avrupa veya Kuzey Amerika’dan gelen yabancı öğretmenimizin görev aldığı bu seviyede sınıf-içi iletişiminde İngilizce kullanılır.

 

İki haftada bir gerçekleşen Kütüphane derslerimizde, yabancı kütüphane öğretmenimiz tarafından yapılan kitap aktiviteleri ile hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmakta, hem de üçüncü sınıf İngilizce programını desteklenmektedir. Öğrenciler derslerde öğrendikleri okuma stratejilerini kendilerine uygun kitap seçimi yapmak, okunan metni daha derin anlamak ve okuduğundan haz duymak amaçlı kullanırlar. Metin’de tür (genre) çalışmaları da yine bu seviyede başlar.

Yıl sonunda öğrencilerimizin okulumuzda düzenlenen Cambridge Young Learners Sınavlarından Movers sınavına girme fırsatı elde ederler.

 

 4. Sınıflar

 

Dördüncü sınıf İngilizce programı, temel İngilizce becerileri gelişmiş olan öğrencilerimizi bir üst seviyeye taşımayı hedefler.

 

Haftada on dört saat olan İngilizce derslerinin büyük bir bölümü küçük gruplar halinde Avrupa veya Kuzey Amerika’dan gelen yabancı öğretmenlerimiz tarafından yapılır. Bu seviyeden itibaren İngilizce dersleri yoğunlukla dil yapılarının çalışıldığı Core English ( Temel İngilizce ) dersi ile, yaş ve ilgi alanlarına uygun çeşitli hikayelerin, kurgusal ve kurgusal-olmayan metinlerin incelendiği  Language Arts ( Dil Sanatları ) dersi olmak üzere iki farklı ama temelde öğrenciyi bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlayan derslere ayrılır.

 

Language Arts derslerinde, bir alt sınıftan altyapısı verilmeye başlanan Reading Strategies (Okuma Stretejileri) ‘ne ve Writing Process ( Yazım Süreci ) ‘ne devam edilir. Bu seviyede öğrenciler daha üst düşünme becerileri gerektiren okuma ve yazma stratejileri ile tanışırlar.

 

Ders-içi çalışmalarda konuşma ve yazmada dil kalıplarını doğru olarak kullanma, farklı kelimeler kullanarak ifadeyi zenginleştirme, dilbilgisi, imla ve noktalama kurallarına uygun olarak yazma ile doğru telaffuz, ses tonu ve vurgu ile okumaya vurgu yapılır. Okunan metnin daha iyi anlaşılması için metin ile bağlantılar kurulmakta, öğrencinin kendi yaşantısından, bilgilerinden ve okumuş olduğu başka metinlerden çağrışım ve aktarım yapması beklenmektedir.

 

Her hafta gerçekleşen Kütüphane derslerinde, öğretmenlerimiz tarafından yapılan kitap aktiviteleri ile hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmakta, hem de dördüncü sınıf İngilizce programı desteklenmektedir. Öğrenciler bu seviyede yine farklı edebi metin türleri ile çalışırlar ve bu metin türleri arasındaki farkları keşfetmeye devam ederler. 

 

Yıl sonunda tüm 4. Sınıf öğrencilerimiz okulumuzda düzenlenen ve ücreti okulumuz tarafından karşılanan Cambridge Young Learners Sınavlarından Flyers sınavına girerler. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne göre A1-A2 sınav aralığını ölçen bu sınav ile öğrencilerimizin seviyeleri, dış kaynaklı bir sınav ile ölçülmekte ve SEV Vakfı tarafından okulumuzda uygulanan İngilizce programımızın başarı göstergesi olarak kabul edilmektedir.

 

Yıl sonunda öğrencilerimizin okulumuzda düzenlenen Cambridge Young Learners Sınavlarından Flyers sınavına girme fırsatı elde ederler.