Beden Eğitimi dersi ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri beklenir:
 
  • Fiziksel etkinlikleri sevmek,
  • Hareket yeteneklerini ve vücudunu keşfetmek,
  • Temel motor becerilerini (koşma-sekme ve sıçrama - koordinasyon – atma ve tutma- denge- asılma ve sallanma- yuvarlanma) geliştirmek,
  • Bireysel ve grup olarak oyun oynamak, yarışmalar yoluyla kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenmek.