Özel İzmir SEV İlkokulu’nda müzik programı ile öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve beceriler aşağıdaki gibidir;

 

  • Müzik ile ilgili temel bilgileri edinmek,
  • Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkan sağlamak,
  • Yaratıcılık ve yeteneklerini  müzik üretme yoluyla geliştirmek,
  • Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,
  • Özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Müzik yoluyla sosyal ilişkilerini geliştirmek,
  • Müzik sanatındaki çok sesliliğin ve çeşitliliğin farkına varmak,