Görsel Sanatlar  dersinin hedefleri aşağıdaki gibidir;

  • Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak,
  • Öğrencilerin sanatı günlük yaşantısı içine yerleştirmesi, sanatı izlemekten ve sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini desteklemek,
  • Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesine yardımcı olmak,
  • Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmesi (müze, galeri, tarihî eser vb.), bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırması ve
  •  İyi birer sanat izleyicisi olmalarını desteklemek,
  • Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanıyarak empati kurmasına olanak tanımak,
  • İşbirliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak,
  • Öğrencinin hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
  • Öğrencilere; farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğini fark ederken yeni teknikler ve farklı çözümler arama isteği kazandırmak,
  • İyi birer sanat izleyicisi olabilmeleri için ortam yaratarak sanat kültürlerini geliştirmek.