21. yüzyıl becerileri arasında belki de en önemlilerinden olan iletişim ve işbirliği becerisi, sosyal ve kültürlerarası beceriler ve bilgi okur-yazarlığı becerisinin çoğu ortamda dayandıkları ortak nokta İngilizce’nin etkin kullanımıdır. İngilizce’yi farklı kültürlerden bireyler ile etkili iletişim kurmak ve duygu ve düşüncelerini ifadede rahatlıkla kullanabilen, basılı yayınlar ve medya üzerindeki İngilizce içeriklerini eleştirel olarak analiz edip yorumlayabilen ve bilgi üretebilen öğrenciler yetiştirmek, İzmir SEV Eğitim Kurumlarının temel hedeflerinden birisidir.

 

Bu hedefe ulaşmada öğrencilerimize nitelikli öğrenme deneyimleri yaşatmayı ve böylelikle İngilizce’yi erken yaşlardan başlayarak sevdirmeyi amaçlarken, bir yandan da her yıl üzerinde hassasiyet ile çalışmalar yapılarak dikey olarak konumlandırılmış, her aşamadaki hedef ve kazanımları ve uygulanan programı net olarak tanımlanmış müfredatımız ile öğrencilerimizi basitten karmaşığa döner sarmal şeklinde ilerleyen bilgi ve beceriler ile donatırız.