“Project Zero” Çalışmaları:

 Çocuklarda ve yetişkinlerde bağımsız ve düşünen bireylerden oluşan topluluklar yaratmak, farklı alanlardaki anlama düzeylerini derinleştirmek ve yaratıcı düşünceyi geliştirmek için kullanılıyor. Harvard Üniversitesi’nde geliştirilen program ile sanat eseri ve sanatçı ile yakın iletişim kurulması ve derin düşünme becerileri desteklenmektedir. Görsel sanatlar programımız içerisinde bu tür çalışmalara yoğunluklu yer verilmektedir.

 

Kişisel ve Sınıf Resim Sergileri:

 Öğrencilerimizin sanatsal etkinlikler yolu ile kendilerini ifade etme, sanatın özgünlük olduğunu anlayabilme, sanatçıyı anlama ve değer verme yönlerini  güçlendirmek amacıyla öğrencilerimize kişisel resim sergileri açarız. Böylelikle öğrencimizi bu alanda teşvik eder, sanata olan ilgisini arttırmasını hedefleriz.

 

Disiplinler arası Çalışmalar:

Okulumuzda bütünsel öğretimin olabilmesi için disiplinler arası çalışmalara önem verilir ve her seviyede bu tür çalışmalar planlanır. Görsel Sanatlar Bölümü; bu tür çalışmalara sahne tasarımı ve dekor, üç boyutlu çalışmalar, kostüm ve düzenlenen sergiler ile destek verir.

 

“Sev Müze’de” müze eğitim programı:

Yaratıcı Drama Branşı ile işbirlikli yürütülmektedir. Anaokulundan 4.sınıfa kadar her seviyede iki müze ziyareti yapılması planlanmıştır. Çalışma atölyeler şeklinde hazırlanmıştır. Şehrimizde yer alan İzmir Arkeoloji Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Tarih ve Sanat Müzesi gibi müze ve galerileri tanıyarak, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilme bilincini kazanırlar.

 

Assembly:

Okul olarak öğrencilerimizin bilgi, beceri ve deneyimlerini en üst düzeye çıkartabilmek için farklı içeriklerde ve kazanımlara hizmet eden Sanat Kültürü assemblyleri düzenlenir.  Seramik ve Heykel sanatı, Geleneksel Sanatlar(Çömlekçilik vb.), sanatçıların yaşamları ve temsil ettiği akımlar, Sanata Bakmak ve Resmi Anlamak gibi geniş içerikteki bu sunumları tüm sınıf seviyeleri izler.

 

Dünya Sanat Günü:

2011 yılında Meksika'da yapılan, Uluslararası Sanat Derneği’nin genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılan Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam,  toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri çoğunluk oyu alarak, her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day (WAD) olarak kutlanılması kararı alındı. Okulumuzda her yıl Dünya Sanat Günü’nü; müzik bölümü ile birlikte planlayarak öğrencilerin performansları ve katılımlarıyla kutlamaktayız.

 

“Elements Of Art”:

Tüm 3. Ve 4. sınıf öğrencilerimiz ile sanatın elementleri ve tasarım elemanları üzerine çalışmalar yapılır. Bahar aylarında planlanan proje sergimiz ile çizgi, şekil, renk, hareket, doku üzerine yapılan tasarımlarımızı paylaşırız.