Avrupa ve Kuzey Amerika’daki prestijli okullardan gelen lisanslı öğretmenler İngilizceyi okul yaşamının bir parçası haline etkin olarak getirirler. İngilizce konuşan ulusların kültürel özellikleri dil eğitimiyle bir potada eriyerek öğrencilerimizin bakış açısını zenginleştiren bir artı değer olarak özümsenir. 

Batılı kültür ve gelenekler ile tanışma sayesinde öğrencilerimiz farklı kültürlere karşı açık-fikirli bir yaklaşım benimserler. Bu da; bir dünya vatandaşı olma yolunda önemli bir adımdır. Bunun yanı sıra her seviyede yıl sonu İngilizce gösterileri ve fuarları yapılması bir okul geleneği haline gelmiştir. İngilizce şarkılar, müzikaller, tiyatro gösterileri ve etkileşimli fuarlar öğrencilerimizin İngilizce dil gelişimine katkıda bulunmanın ötesinde, sosyal-duygusal gelişimlerine de inanılmaz katkıda bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin dil becerileri geliştikçe, İngilizce’lerini global platformlarda yaşıtlarıyla fikir ve görüşlerini ifade etmeye ve paylaşmaya olanak sağlayan uluslararası etkinlikler ve yarışmalarda yer almaya başlarlar.