Okuma yazmayı öğrenme sürecini tamamlamış, temel işlem becerilerini kazanmış öğrencilerimiz yeni bilgi ve beceriler kazanacakları zenginleştirilmiş etkinliklerle ikinci sınıflarına devam ederler.

 

HAYAT BİLGİSİ

 

Hayat bilgisi dersi, çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımalarını sağlayan  bir derstir.Bu dersteki öncelikli amacımız, öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

 

Okulumuzda bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğretim ve öğrenme stratejileri benimsenmektedir. Buna bağlı olarak öğrencilerimizin öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasına aktif olarak katılımının sağlandığı öğrenme ortamları yaratılmaktadır.

 

İkinci sınıfta hayat bilgisi derslerinde;

  • Kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme,
  • Yakın çevreyi tanıma ile ilgili becerileri edinme,
  • Günlük olaylardan ve yakın çevresinden yola çıkarak toplum bilinci kazanma,
  • Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseme,
  • Dayanışma, işbirliği ve sorumluluk duygularını geliştirme,

 

 en temel çalışılan konulardır.

 

TÜRKÇE

 

Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini iyi ifade eden, araştıran, eleştirel düşünen, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır.  Bu nedenle Türkçe programı bu becerileri oluşturmaya yönelik planlanmıştır.

 

Öğrencilerin iletişim kurmalarında, kendini ifade edebilmelerinde, bilgi edinmelerinde, kendilerini her yönden geliştirmelerinde dil çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ile ilgili temel becerileri kazanmaları çok önemlidir. Dil gelişim sürecinde, bu öğrenme alanları bir bütün içinde ele alınır.

 

Bu alanların desteklenmesinde görsel okuma ve görsel algının geliştirilmesi, iletişim kurma ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi de Türkçe dersi kapsamında üzerinde durulan diğer becerilerdir.

 

İkinci sınıfta öğrencilerimiz okuma programımız kapsamında yoğun olarak okuma, anlama çalışmaları ve okuduklarından çıkarımlarda bulunacakları aktiviteler yürütmektedir. Üst sınıflarda ve hayatın içinde birçok bilgi ve becerinin temelini oluşturacak olan okuma alışkanlıklarının kazandırılması ikinci sınıfta üzerinde en çok durulan konulardan birisidir.

 

Okul kütüphanemiz öğrenme ortamlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İki haftada bir Türkçe dersi kütüphane ortamında kitap okunarak ve okudukları ile ilgili tahmin, yorum, eleştiri, tartışma ortamı yaratılarak işlenir. Aynı zamanda kütüphane ekibimizin sınıf düzeylerine göre planladıkları yıllık eğitim programları da kütüphane dersleri içinde ele alınır.

 

 

MATEMATİK

 

Matematik derslerimizdeki öncelikli amacımız öğrencilerin matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmalarıdır. Öğrencileri ancak kendi yaptıkları şeyleri anlamlandırabildikleri için kendi matematik bilgilerini de kendilerinin yapılandırması gerekmektedir. Bu nedenle matematik derslerimizde günlük hayat durumlarından yola çıkarak öğrencilerin aktif olarak çalışmaların içinde yer aldığı etkinliklere yer verilir. Matematiksel kavramlar, somut modellerle temsil edilen öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenilir.

 

Buna bağlı olarak ikinci sınıf matematik öğretim programımız, matematiğin evrensel bir dil olduğunu, matematiksel bilgileri modelleyerek, doğayı ve dünyayı anlamamızı sağladığını fark ettirme çalışmaları ile başlar.

 

Öğrencilerimiz matematiksel kavramları, somut modellerle temsil edilen öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler. Böylelikle neden sonuç ilişkilerini de kurmaya başlarlar. İkinci sınıfta sayılarla deneyimleri artan öğrenciler sayıları daha kolay tanırlar. Nesneleri tek tek saymak yerine, çoklukları sayı blokları, unifixler ile gösterebilirler.

 

İşlem becerileri bu sınıf seviyesinde gelişir. Buna bağlı olarak çözdükleri problem durumları da aşamalı olarak artmaya başlar. Konu sonlarında geçmişe dönük olarak öğrendiklerini kullanarak çözüme ulaşacakları matematik performans çalışmalarını sınıflarında yürütürler.

 

Ayrıca derslerimizde Ipad entegrasyonu ile öğrencilerimiz öğrenmelerini destekleyen uygulamalarla tekrar çalışmaları yapma fırsatı bulurlar.  gisayar destekli eğitimle pekiştirilir. Yine ipad uygulamaları ile zenginleştirilir.