XANA I MESOGEIOS (YUNANCA)

EL MEDITERRÁNEO OTRA VEZ OTRA VEZ(İSPANYOLCA)

ANCORA IL MEDITERRANEO (İTALYANCA)

 

İzmir Akdeniz Akademisi, Akdeniz kültür ve uygarlık tarihini çocuklara eğlenceli/ilgi çekici metotlarla aktararak yaşadıkları coğrafyayı anlamlandırabilmeleri ve farklı bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak amacıyla “Çocuklar için Akdeniz” programını 2019 yılında hayata geçirdi.

  • İzmir tarihinin bir Akdeniz kenti olması perspektifiyle yeniden ele alınması;

  • İzmir’in tasarım ve yenilikçilik kenti olmasına ilişkin strateji,

  • organik tarım ve ekolojik bir yerleşme tasarımı

  • İzmir’in Akdeniz’in kültürel hareketliliğine katkıda bulunulması

  • etkileşim içinde bir “Akdeniz Kültür Ağı”nın oluşmasında öncü bir rol oynaması

Çocuklar İçin Akdeniz projesinin temel öncelikleridir. Öğrencilerimiz Akdeniz coğrafyasının çeşitlenen temalarını disiplinlerarası farklı şekilde yorumlayarak çalıştılar, aynı zamanda işbirliği içinde projeler ürettiler.

 

İzmir SEV Ortaokulu "Çocuklar için Akdeniz" projesinde sosyal bilgiler dersinde "Kendi Akdeniz Ülkeni Yarat", 

"Perusall Uygulaması ile Akdeniz Projesi Kitapları" ve "Akdeniz Medeniyetin Başladığı Yer" çalışmaları gerçekleşti.